NGUYÊN LÝ CÁC THIẾT BỊ NHẤT THỨ LÀ GÌ, JUST A MOMENT

-

1. Điện áp 500 k
V: rước chữ số 5 2. Điện áp 220 k
V: rước chữ số 2 3. Điện áp 110 k
V: rước chữ số 1 4. Điện áp 66 k
V: mang chữ số 7 5. Điện áp 35 k
V: mang chữ số 3 6. Điện áp 22 k
V: mang chữ số 4 7. Điện áp 15 k
V: 15 k
V rất nhiều lấy số 8 8. Điện áp 10 k
V: 10 k
V hồ hết lấy số 9);Lấy chữ số cửu (điện áp đầu cực máy phân phát điện, máy bù đồng điệu 9. Điện áp 6 k
V: đem chữ số 6 (điện áp đầu rất máy phát điện, máy bù đồng hóa 10. Những cấp năng lượng điện áp khác bởi cấp điều độ tất cả quyền điều khiển tự chính sách và phải thông qua cấp điều độ gồm quyền kiểm tra.

Bạn đang xem: Thiết bị nhất thứ là gì

II) CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁCH GỌI THANH CÁI

1. Ký tự thứ nhất lấy là chữ C. 2. Ký tự lắp thêm hai chỉ cấp cho điện áp, được rước theo quy định tại Điều 70 của tiến trình này. 3. Cam kết tự thứ ba chỉ số thứ tự thanh cái, riêng biệt số 9 cam kết hiệu thanh loại vòng. Ví dụ: - C12: biểu hiện thanh cái 2 điện áp 110 k
V; - C21: bộc lộ thanh cái 1 năng lượng điện áp 220 k
V; - C29: bộc lộ thanh loại vòng điện áp 220 k
V.III) CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁCH GỌI MÁY BÙ QUAY

1. Ký kết tự đầu được lao lý như sau: a) Đối cùng với nhiệt năng lượng điện hơi nước: ký kết hiệu là chữ S; b) Đối cùng với thủy điện: ký hiệu là chữ H; c) Đối cùng với tuabin khí: cam kết hiệu là chữ GT; d) Đối cùng với đuôi khá của tuabin khí: ký kết hiệu là chữ ST; đ) Đối cùng với điesel: ký kết hiệu là chữ D; e) Đối với đồ vật bù quay: ký hiệu là chữ B. 2. Cam kết tự tiếp sau là số sản phẩm tự của sản phẩm phát. Ví dụ: - S1: thể hiện tổ thiết bị phát nhiệt điện số một. - GT2: bộc lộ tổ sản phẩm công nghệ tua -bin khí số hai.IV) CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁCH GỌI MÁY BIẾN ÁP 1. Ký kết tự đầu được lý lẽ như sau: a) Đối với máy thay đổi áp 2 hoặc 3 dây quấn cam kết hiệu là chữ T; b) Đối với máy biến hóa áp từ ngẫu cam kết hiệu là AT; c) Đối cùng với máy vươn lên là áp tự dùng ký hiệu là TD; d) Đối với máy phát triển thành áp kích từ thứ phát ký hiệu là TE; đ) Đối với máy đổi mới áp sản xuất trung tính cam kết hiệu là TT. 2.Ký tự tiếp theo là số máy tự của dòng sản phẩm biến áp. Đối với máy biến áp từ dùng ký kết tự tiếp theo là cấp cho điện áp cùng số đồ vật tự. Ví dụ: - T1: bộc lộ máy biến chuyển áp số một. - T2: thể hiện máy biến chuyển áp số hai. - TD41: biểu thị máy trở nên áp tự sử dụng số một cung cấp điện áp 22 k
V. - AT1: bộc lộ máy biến áp tự ngẫu số một.V) CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁCH GỢI MÁY CẮT ĐIỆN 1. Ký kết tự trước tiên đặc trưng cho cấp cho điện áp, được mức sử dụng tại Điều 70 của quá trình này. Riêng so với máy giảm của tụ ký tự đầu tiên là chữ T, kháng điện ký tự trước tiên là chữ K còn ký kết tự máy hai đặc trưng cho cấp cho điện áp. 2. Ký kết tự vật dụng hai (ba đối với máy cắt kháng với tụ) đặc thù cho vị trí của dòng sản phẩm cắt, được giải pháp như sau: a) Máy cắt máy biến chuyển áp: rước số 3. B) Máy giảm của mặt đường dây: đem số 7 và số 8 (hoặc tự số 5 cho 8 nếu như sơ đồ vật phức tạp); c) lắp thêm cắt của máy biến áp từ dùng: đem số 4. D) Máy giảm đầu cực máy phân phát điện: lấy số 0. đ) sản phẩm công nghệ cắt của dòng sản phẩm bù quay: mang số 0. E) Máy giảm của tụ bù ngang: lấy số 0. G) Máy giảm của tụ bù dọc: đem số 0 (hoặc 9 ví như sơ trang bị phức tạp). H) Máy cắt của kháng điện: lấy số 0 (hoặc 9 trường hợp sơ thứ phức tạp). 3. Cam kết tự máy thứ cha (bốn đối với máy giảm kháng và tụ) diễn đạt số trang bị tự: 1,2,3... 4. Đối với máy cắt của thanh mẫu đường vòng hai cam kết tự tiếp sau ký tự trước tiên là: 00. 5. Đối cùng với máy cắt liên lạc thân hai thanh mẫu hai ký tự tiếp sau ký tự thứ nhất là số của hai thanh cái: a) Đối với sơ thiết bị hai thanh chiếc (hoặc một thanh cái tất cả phân đoạn) đánh số các máy giảm ở thanh loại chẵn thì đặt số thứ tự chẵn, các máy cắt ở thanh mẫu lẻ thì đánh số thứ trường đoản cú lẻ. B) Đối với sơ đồ đa giác tiến công số những máy cắt theo máy cắt đường dây; c) Đối với sơ thiết bị 3/2 (một rưỡi), sơ vật 4/3: tuỳ theo sơ đồ rất có thể đánh số theo các cách sau: - Đánh số các máy cắt theo máy giảm đường dây; - Đánh số ký tự thứ hai máy giảm ở giữa (không nối cùng với thanh cái) số 5 hoặc số 6. - Đánh số ký kết tự thứ bố theo lắp thêm tự ngăn lộ. Ví dụ: - 371: biểu thị máy cắt đường dây 35 k
V mạch số một. - 131: thể hiện máy cắt của dòng sản phẩm biến áp tiên phong hàng đầu cấp năng lượng điện áp 110 k
V. - 641: thể hiện máy cắt của dòng sản phẩm biến áp từ bỏ dùng hàng đầu cấp năng lượng điện áp 6 k
V. - 10 k
V.903: biểu thị máy cắt của dòng sản phẩm phát điện số ba, năng lượng điện áp - K504: thể hiện máy giảm của kháng điện số 4 của thanh cái, năng lượng điện áp 500 k
V. - 100: biểu hiện máy giảm vòng điện áp 110 k
V. - 212: thể hiện máy giảm liên lạc thanh dòng điện áp 220 k
V.VI) CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁCH GỌI CỦA KHÁNG ĐIỆN 1. Hai ký kết tự đầu là chữ KH, riêng chống trung tính ký hiệu là KT. 2. Ký kết tự đồ vật 3 đặc thù cho cấp điện áp, được rước theo mức sử dụng ở Điều 70 của quy trình này. 3. Ký tự trang bị 4 là số 0. 4. Cam kết tự đồ vật 5 là số vật dụng tự của mạch mắc kháng điện. Ví dụ: - KH504: bộc lộ kháng điện 500 k
V mắc ở mạch số bốn. - KT303: bộc lộ kháng trung tính 35 k
V mắc ngơi nghỉ trung tính máy trở nên áp số 3.VII) CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁCH GỌI CỦA TỤ ĐIỆN 1. Bố ký trường đoản cú đầu: Đối cùng với tụ bù dọc mang là những chữ TBD, so với tụ bù ngang lấy là những chữ TBN 2. Ký kết tự vật dụng 4 đặc trưng cho cấp điện áp, được rước theo công cụ ở Điều 70 của quy trình này. 3. Ký tự sản phẩm công nghệ 5 là số 0 4. Ký kết tự đồ vật 6 là số sản phẩm tự của mạch mắc tụ điện so với tụ bù dọc, so với tụ bù ngang rước theo số lắp thêm tự của cục tụ. Ví dụ: - TBD501: biểu lộ tụ bù dọc điện áp 500 k
V mắc sinh sống mạch số một. - TBN302: biểu lộ tụ bù ngang năng lượng điện áp 35 k
V mắc làm việc mạch số hai.VIII) CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁCH GỌI CỦA MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP 1. Cam kết tự đầu là TU; 2. Các ký tự tiếp theo sau lấy tên thiết bị mà lại máy đổi thay điện áp đấu vào. Đối với những thiết bị nhưng tên của máy không thể hiện rõ cấp cho điện áp thì sau hai ký tự đầu đang là ký kết tự đặc trưng cho cung cấp điện áp, tiếp theo là thương hiệu thiết bị. Ví dụ: - TU171: biểu lộ máy biến hóa điện áp ngoài đường dây 110 k
V 171. - TUC22: bộc lộ máy biến đổi điện áp của thanh chiếc số hai điện áp 220 k
V. - TU5T2: thể hiện máy biến hóa điện áp của máy biến áp T2 phía 500 k
V.IX) CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁCH GỌI CỦA MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN 1. Hai ký tự đầu là TI ; 2. Các ký tự tiếp theo lấy tên thiết bị nhưng mà máy đổi mới dòng điện đấu vào. Đối với những thiết bị mà tên của sản phẩm không diễn đạt rõ cấp điện áp thì sau hai cam kết tự đầu vẫn là ký tự đặc thù cho cấp cho điện áp, tiếp theo sau là tên thiết bị. Ví dụ: - TI171: thể hiện máy biến chuyển dòng điện cấp cho điện áp 110 k
V nối với máy giảm 171. Điều 79. Tên năng lượng điện trở trung tính đấu vào điểm trung tính của máy biến áp hoặc kháng điện 1. Các ký từ đầu là chữ RT biểu lộ điện trở trung tính; 2. Cam kết tự tiếp theo đặc trưng cho cung cấp điện áp; 3. Ký tự tiếp theo là thương hiệu của thiết bị mà lại RT được đấu vào; Ví dụ: - RT1T1: bộc lộ điện trở trung tính đấu vào trung tính cuộn 110 k
V của sản phẩm biến áp T1.X) CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁCH GỌI CỦA CHỐNG SÉT 1. Hai ký kết tự đầu lấy chữ CS; 2. Cam kết tự tiếp theo sau lấy thương hiệu của thứ được bảo vệ. Đối với những thiết bị mà lại tên của thứ không miêu tả rõ cấp điện áp thì sau hai cam kết tự đầu đã là ký tự đặc thù cho cấp cho điện áp, tiếp sau là tên thiết bị. Đối với kháng sét van nối vào trung tính máy trở nên áp cấp điện áp đem số 0. Ví dụ: - CS1T1: biểu hiện chống sét của máy biến áp T1 phía điện áp 110 k
V. - CS0T1: biểu hiện chống sét mắc vào trung tính máy biến hóa áp T1. - CS271: thể hiện chống sét của con đường dây 271.XI) CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁCH GỌI CỦA DAO CÁCH LY 1. Những ký tự đầu là tên của dòng sản phẩm cắt hoặc lắp thêm nối thẳng với dao bí quyết ly (đối với dao phương pháp ly của TU, những ký tự thứ nhất là thương hiệu của TU, tiếp sau là tên thứ nối trực tiếp với dao cách ly), tiếp theo sau là dấu chia cách (-). 2. Ký tự tiếp sau được qui định như sau: a) Dao phương pháp ly thanh loại lấy số thiết bị tự của thanh dòng nối với dao phương pháp ly; b) Dao giải pháp ly con đường dây (dao phương pháp ly phía đường dây) lấy số 7; c) Dao phương pháp ly nối cùng với máy trở thành áp mang số 3; d) Dao bí quyết ly nối cùng với thanh loại vòng lấy số 9; đ) Dao bí quyết ly nối tắt một thiết bị rước số 0 hoặc số 9; e) Dao cách ly nối tới phân đoạn làm sao (phía phân đoạn nào) thì lấy số lắp thêm tự của phân đoạn thanh chiếc (hoặc thanh cái) đó; g) thương hiệu dao cách ly nối với năng lượng điện trở trung tính hoặc phòng trung tính mang số 0. Ví dụ: - 331-3: bộc lộ dao phương pháp ly của dòng sản phẩm biến áp T1 năng lượng điện áp 35 k
V. - K501-1: biểu lộ dao cách ly kháng số 1 cấp điện áp 500 k
V nối với thanh mẫu số 1. - TUC22-2: biểu lộ dao biện pháp ly máy trở nên điện áp của thanh loại số hai điện áp 220 k
V nối cùng với thanh mẫu số 2. - 171-7: biểu thị dao cách ly ngoài đường dây 110 k
V của sản phẩm cắt 171. - 272-9: biểu thị dao biện pháp ly của dòng sản phẩm cắt 272 nối với thanh loại đường vòng. - 275-0: biểu thị dao giải pháp ly nối tắt máy giảm 275. - KT301-0: biểu hiện dao trung tính cuộn 35 k
V của sản phẩm biến áp T1 nối với phòng trung tính KT301.XII) CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁCH GỌI CẦU CHÌ 1. Các ký từ đầu: Đối với mong chì thường lấy chữ CC, đối với cầu chì trường đoản cú rơi đem chữ FCO. 2. Cam kết tự tiếp theo là dấu phân cách (-) với tên của sản phẩm công nghệ được bảo vệ Ví dụ: - CC-TUC31: biểu thị cầu chì của sản phẩm biến năng lượng điện áp thanh mẫu C31.XIII) CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁCH GỌI TIẾP ĐỊA 1. Các ký từ bỏ đầu là tên gọi dao giải pháp ly hoặc máy có tương quan trực tiếp. 2. Cam kết tự tiếp theo đặc trưng cho tiếp tục địa, được phép tắc như sau: a) Tiếp địa của mặt đường dây và tụ điện mang số 6; b) Tiếp địa của dòng sản phẩm biến áp, phòng điện và TU đem số 8; c) Tiếp địa của máy cắt đem số 5; d) Tiếp địa của thanh dòng lấy số 4; đ) Tiếp địa trung tính máy phát triển thành áp hoặc phòng điện lấy số 08. Ví dụ: - 271-76: biểu hiện dao tiếp địa đi ngoài đường dây 271. - 331-38: thể hiện dao tiếp địa của sản phẩm biến áp T1 phía 35 k
V. - 171-15: biểu hiện dao tiếp địa máy cắt 171 phía dao cách ly 171-1. - 131-08: biểu hiện dao tiếp địa trung tính cuộn dây 110 k
V của máy biến áp số 1.

XIV) KÍ HIỆU CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT Ở CÁC NHÁNH RẼ, CÁC PHÂN ĐOẠN GIỮA ĐƯỜNG KÍ HIỆUCác sản phẩm công nghệ đóng giảm ở những nhánh rẽ, những phân đoạn thân đường cam kết hiệu như sau: 1. Đối cùng với máy cắt phân đoạn đường dây đánh số auto cắt con đường dây, máy giảm rẽ nhánh xuống máy biến đổi áp tấn công số tự động cắt máy biến đổi áp. 2. Đối cùng với dao cách ly phân phần đường dây hoặc dao phương pháp ly nhánh rẽ những ký từ đầu viết số như luật Điều 81 (đánh số dao bí quyết ly được thực hiện giả thiết như bao gồm máy cắt). 3. Những ký tự sau cùng là dấu phân làn (/) cùng vị trí cột phân đoạn hoặc rẽ nhánh Ví dụ: - 371/XX: biểu lộ máy giảm 371 phân đoạn đường dây sinh hoạt cột số XX năng lượng điện áp 35 k
V. - 171-7/XX: bộc lộ dao bí quyết ly phân phần đường dây 110 k
V sống số cột XX. - 171-76/XX: biểu hiện dao biện pháp ly tiếp địa mặt đường dây 110 k
V ở số cột XX

XV) QUY ĐỊNH CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT trong PHIẾU THAO TÁC (Kèm theo ra quyết định số16/2007/QĐ-BCN ngày 28 mon 3 trong năm 2007 của bộ trưởng liên nghành Bộ Công nghiệp)

1. ĐĐV: Điều độ viên. 2. HTĐ: hệ thống điện. 3. KSĐH: Kỹ sư điều hành khối hệ thống điện. 4. NMĐ: nhà máy điện. 5. PTT: Phiếu thao tác. 6. TC: Thanh cái. 7. ĐD: Đường dây. 8. MBA: Máy thay đổi áp. 9. MC: thứ cắt. 10. DCL: Dao phương pháp ly. 11. DTĐ: Dao tiếp địa. 12. TI: Máy đổi mới dòng điện. 13. TU: Máy phát triển thành điện áp. 14. AB: Áp tô mát. 15. A0: cấp Điều độ khối hệ thống điện quốc gia. 16. A1: cấp cho Điều độ khối hệ thống điện miền Bắc. 17. A2: cấp cho Điều độ khối hệ thống điện miền Nam. 18. A3: cấp Điều độ hệ thống điện miền Trung. 19. B01: Trực ban đơn vị chức năng Truyền sở hữu điện 1. 20. B02: Trực ban đơn vị Truyền cài đặt điện 2. 21. B03: Trực ban đơn vị chức năng Truyền sở hữu điện 3. 22. NMĐ XX...: nhà máy sản xuất điện XX... (các vần âm đầu của tên xí nghiệp sản xuất điện) 23. T500XX...: Trạm 500 k
V XX... (các vần âm đầu tên trạm) 24. T220XX...: Trạm 220 k
V XX... (các chữ cái đầu tên trạm) 25. T110XX...: Trạm 110 k
V XX... (các chữ cái đầu tên trạm

Mạch nhất thứ là gì?

Mạch độc nhất thứ là 1 trong mạch điện tất cả có những cáp dẫn điện mang lại và đi (cáp trên ko hoặc cáp ngầm) nối vào các thanh cái, máy biến đổi áp thông qua các máy cắt điện với dao cách ly.

Điện áp của mối cung cấp điện thừa nhận được chuyển đổi nhờ các máy đổi thay áp lực. Có những thiết bị bảo vệ cao áp (máy cắt, kháng sét van).

Xem thêm: Cách lấy mật khẩu wifi trên iphone ? just a moment

Gồm những máy thay đổi dòng năng lượng điện để đổi khác dòng điện cao thế thành loại điện hạ áp bao gồm cường độ loại điện nhỏ tuổi hơn. Cung ứng tín hiệu cái điện đến thiết bị hệ thống tính toán điện và khối hệ thống bảo vệ.


 Các máy biến điện áp để đổi khác điện áp cao thành biểu hiện điện áp hạ áp. Cung cấp tín hiệu năng lượng điện áp đến thiết bị hệ thống đo lường điện và khối hệ thống bảo vệ.

Máy phát triển thành áp tự cần sử dụng để biến hóa điện cao thế thành điện hạ áp. Đây là nguồn điện áp hạ áp tự cần sử dụng để hỗ trợ cho mạch nhị thứ, mạch năng lượng điện thắp sáng….

Ngoài ra, trong mạch nhất sản phẩm công nghệ của trạm đổi mới áp, còn có thể các những tụ năng lượng điện bù. Mạch nhất vật dụng trong trạm biến áp thao tác ở năng lượng điện áp cao (cấp điện áp 12.7k
V, 22k
V, 66k
V, 110k
V, …).

Mạch nhị thứ là gì?

Mạch nhị lắp thêm (mạch điện kiểm soát) gồm những mạch điện tất cả các công dụng kiểm soát sự quản lý của mạch nhất sản phẩm công nghệ (điều khiển, chỉ thị trạng thái, đo đếm thông số kỹ thuật điện và đảm bảo an toàn mạch năng lượng điện nhất thứ).

Mạch nhị thứ có những cáp năng lượng điện kiểm soát, các dây dẫn điện, những thiết bị nhị thiết bị (thiết bị thống kê điện, máy điều khiển, rơle bảo vệ,..) được nối mạch theo các trình tự độc nhất vô nhị định.

Mạch nhị thứ thao tác làm việc ở năng lượng điện áp thấp (≤ 220V), dùng cái điện một chiều (chiếm đa số của mạng điện nhị lắp thêm trong trạm biến hóa áp) và mẫu điện chuyển phiên chiều (chiếm phần bé dại của mạng điện nhi lắp thêm trong trạm trở thành áp).

Mạch nhị máy được lắp đặt trong những tủ, bảng điện; trong các tủ truyền động tinh chỉnh và điều khiển thiết bị điện, vào mương cáp, ống cáp, vỏ hộp cáp.


 Ngoài mạch điện nhị thứ, trong trạm biến hóa áp còn có các mạch điện hạ áp khác là mạch năng lượng điện thắp sáng, mạch năng lượng điện thiết bị thông tin liên lạc.

ABB đứng vững vị trí dẫn đầu thị trường trên toàn nhân loại năm 2012 trong nghành nghề dịch vụ điều khiển

Ngày 7 tháng 10 năm 2013, vào nghiên cứu tiên tiến nhất về hệ thống điều khiển phân tán bên trên toàn cầu, tập đoàn lớn tư vấn ARC (www.arcweb.com) đã khẳng định ABB vẫn thường xuyên giữ vị trí dẫn đầu trên thế giới trong thị trường tự động hóa hóa chủ quản tính theo tổng thu nhập. Theo phân tích này, thị trường khối hệ thống điều khiển phân tán thế giới năm 2012 tăng trưởng ở mức độ vừa phải, với khu vực phát triển nổi trội nằm ở Bắc Mỹ và khu vực châu Mỹ La tinh. Xét bên trên toàn cầu, thị trường này tăng 3%, trong khi riêng khu vực Bắc Mỹ đạt tới tăng trưởng sát 18%.

 
*

Báo cáo của ARC cho thấy thêm có các yếu tố đóng góp thêm phần vào sự tăng trưởng của khoanh vùng châu Mỹ những năm 2012. Sự hồi phục trọn vẹn của nền tài chính Bắc Mỹ cao hơn nữa các quanh vùng khác trên nhân loại đã góp thêm phần vào thành công này, trong những số đó có sự tăng cường áp dụng công nghệ mới trong nghành nghề sản xuất dầu khí và những dự án mở rộng trong lĩnh vực hóa dầu trong khu vực vực.

Xét trên toàn cầu, giá dầu khí và một trong những sản phẩm không giống vẫn được duy trì ở mức tất cả thể quan tâm đến cho việc đầu tư mới vào sản xuất. Các dự án phát điện tái khởi động, nhất là những dự án khí đốt quy trình hỗn hợp, cũng đã làm cho nhu cầu về hệ thống điều khiển phân tán tăng lên.

Cũng theo báo cáo, review trên doanh thu, ABB phía trong nhóm dẫn dầu về thị trường trong khoanh vùng Mỹ La tinh, cùng Châu Âu/Trung Đông/Châu Phi (EMEA), bảo trì vị trí dẫn đầu thị trường toàn cầu cho cả hai nghành nghề dịch vụ dịch vụ với kỹ thuật phần mềm và là công ty đứng đầu nhân loại trong các ngành dọc quan lại trọng bao hàm dầu khí, khai quật mỏ cùng kim loại, giấy với bột giấy.

Bản report cũng lưu ý rằng DCS đã, đang với sẽ liên tục là lĩnh vực marketing dịch vụ kỹ thuật nhà yếu, với các dự án phối hợp kỹ thuật và vận hành sẽ góp sức quá nửa tổng doanh thu của dự án. Tình trạng thiếu kỹ sư có trình độ chuyên môn sẽ đóng góp phần vào nhu cầu tăng thêm về các dịch vụ này. Việc sử dụng technology thông tin mới, ví dụ như ảo hóa và các cổng tin tức hợp tác, giúp cho các nhà hầu EPC và những công ty thực hiện sản phẩm có công dụng tiếp cận những nhóm kỹ sư tài năng trên toàn thế giới cho những dự án mang tính toàn cầu.

“Với kỹ năng chuyên sâu về tự động hóa công nghiệp, lực lượng kỹ sư rộng rãi toàn cầu, shop chúng tôi đã giúp khách hàng quản lý và quản lý thành công các dự án DCS, mang lại dù dự án công trình đó ở khoanh vùng nào với mức độ phức hợp tới đâu. đội các chuyên gia của shop chúng tôi giúp người tiêu dùng mở rộng phạm vi quản lý hoặc nâng cấp hệ thống hiện tại của họ để đạt công dụng tối nhiều với cách trở tối thiểu” ông Sandy Taylor, Giám đốc marketing và bán sản phẩm của ban tự động hóa hóa công nghiệp của ABB mang lại biết. “Chúng tôi cung cấp các giải pháp tự động hóa DCS nhiều mẫu mã để nâng cao hiệu quả và bình an cho bất kỳ nhà sản phẩm công nghệ với bài bản nào, với kỹ năng tích đúng theo quy trình, năng lượng điện hóa, bình an và hệ thống của của mặt thứ tía trên cùng một nền tảng.”

Tổ phù hợp các phương án DCS của ABB bao gồm hệ thống 800x
A Extended tiêu biểu, khối hệ thống điều khiển Symphony Plus, hệ thống điều khiển Freelance cho những ứng dụng trường đoản cú cỡ nhỏ tới kích cỡ trung, cũng như các khối hệ thống điều khiển trước đây. Tất cả các hệ thống điều khiển ABB đều được cho phép nâng cấp tới khối hệ thống cao rộng với công nghệ tiên tiến hơn và bảo đảm an toàn tính công dụng trong đầu tư chi tiêu hệ thống. ABB cũng cung ứng danh sách ứng dụng và thương mại dịch vụ công nghiệp đa dạng và phong phú để bổ sung cho những khối hệ thống điều khiển mấu chốt này.