Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế, luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

-

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự tiệc nghị cấp cao Đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và thao tác tại Hoa Kỳ, liên hợp Quốc

SEA Games 31 - vn 2022

phục hồi và cải cách và phát triển kinh tế: Những vấn đề cần làm cho ngay

giải ngân vốn đầu tư chi tiêu công

biến hóa số

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tác dụng dịch COVID-19


QUỐC HỘI

______

dụng cụ số: 09/2012/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

_________________________
LUẬT

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

địa thế căn cứ Hiến pháp nước cùng hoà xã hội công ty nghĩa việt nam năm 1992 đã có sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo quyết nghị số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật phòng, chống tác hại của dung dịch lá.

Bạn đang xem: Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này hình thức về các biện pháp giảm nhu yếu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát điều hành nguồn cung ứng thuốc lá cùng điều kiện đảm bảo để phòng, chống tác hại của dung dịch lá.

Điều 2. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong khí cụ này, những từ ngữ sau đây được đọc như sau:

1. Thuốc lá là sản phẩm được phân phối từ toàn thể hoặc 1 phần nguyên liệu thuốc lá, được bào chế dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc những dạng khác.

2. Thực hiện thuốc lá là hành động hút, nhai, ngửi, hít, ngậm sản phẩm thuốc lá.

3. Nguyên vật liệu thuốc lá là lá dung dịch lá bên dưới dạng rời, tấm vẫn sơ chế tách bóc cọng, sợi thuốc lá, cọng dung dịch lá và nguyên liệu thay vắt khác dùng làm sản xuất dung dịch lá.

4. Hiểm họa của thuốc lá là ảnh hưởng bất lợi của câu hỏi sản xuất, áp dụng thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người, môi trường và sự phân phát triển kinh tế tài chính - làng hội.

5. cảnh báo sức khoẻ là tin tức bằng chữ và hình hình ảnh mô tả hoặc lý giải về hình ảnh hưởng ăn hại tới sức khỏe con fan do việc áp dụng thuốc lá.

6. Sale thuốc lá là bài toán thực hiện tiếp tục một, một số trong những hoặc tất cả các quy trình của quy trình từ sản xuất, nhập khẩu cho tiêu thụ thuốc lá bên trên thị trường nhằm mục đích mục đích sinh lợi.

7. Địa điểm chỗ đông người là nơi giao hàng chung mang lại nhu cầu của đa số người.

8. Nơi thao tác làm việc là nơi được áp dụng cho mục tiêu lao động.

9. Trong bên là nơi gồm mái bịt và có một tuyệt nhiều tường ngăn chắn hoặc vách ngăn xung quanh.

Điều 3. Chế độ phòng, chống hiểm họa của thuốc lá

1. Tập trung tiến hành các giải pháp giảm yêu cầu sử dụng thuốc lá kết phù hợp với biện pháp điều hành và kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung ứng thuốc lá.

2. Chú trọng giải pháp thông tin, giáo dục, truyền thông để nâng cao nhận thức về mối đe dọa của thuốc lá nhằm giảm dần xác suất sử dụng dung dịch lá và tác hại do thuốc lá gây ra.

3. Triển khai việc kết hợp liên ngành, huy động xã hội với hợp tác thế giới trong phòng, chống mối đe dọa của dung dịch lá.

4. đảm bảo quyền của mọi fan được sống, thao tác trong môi trường không tồn tại khói dung dịch lá và được thông tin không hề thiếu về hiểm họa của thuốc lá.

Điều 4. Cơ chế của công ty nước về phòng, chống mối đe dọa của dung dịch lá

1. Thôn hội hóa những nguồn lực để triển khai công tác phòng, chống mối đe dọa của dung dịch lá.

2. Áp dụng chế độ thuế tương xứng để giảm tỷ lệ sử dụng dung dịch lá.

3. Quy hoạch kinh doanh thuốc lá phải tương xứng với kim chỉ nam phát triển tài chính - xã hội và từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá, tương xứng với bài toán giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá.

4. Khuyến khích, tạo đk cho cơ quan, tổ chức, cá thể trong nước và quốc tế tham gia cung ứng dịch vụ tứ vấn, cai nghiện dung dịch lá; nghiên cứu và phân tích về mối đe dọa của dung dịch lá, các cách thức cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu và thêm vào thuốc cai nghiện thuốc lá; phù hợp tác, tài trợ mang lại phòng, chống tai hại của thuốc lá; người sử dụng thuốc lá tự nguyện cai nghiện dung dịch lá.

5. Khuyến khích, sản xuất điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trồng cây dung dịch lá, sản xuất thuốc lá, chế biến nguyên vật liệu thuốc lá biến hóa ngành, nghề.

6. Tán dương cơ quan, tổ chức, cá thể có thành tựu trong phòng, chống hiểm họa của thuốc lá.

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống mối đe dọa của dung dịch lá

1. Chính phủ thống nhất làm chủ nhà nước về phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá.

2. Cỗ Y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ nước nhà thực hiện làm chủ nhà nước về phòng, chống tai hại của thuốc lá và có các nhiệm vụ, quyền lợi sau đây:

a) Trình chủ yếu phủ, Thủ tướng bao gồm phủ phát hành và ban hành theo thẩm quyền văn bản quy bất hợp pháp luật, chiến lược, chính sách, kế hoạch về phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá, quy chuẩn kỹ thuật giang sơn về thuốc lá;

b) chỉ huy và tổ chức triển khai văn bản quy bất hợp pháp luật, chiến lược, bao gồm sách, kế hoạch về phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá;

c) tổ chức triển khai thông tin, giáo dục, media về phòng, chống tác hại của dung dịch lá;

d) tổ chức bồi chăm sóc và bức tốc nhân lực thâm nhập phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá;

đ) tổ chức triển khai nghiên cứu, bốn vấn, phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị nghiện thuốc lá;

e) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố giác và cách xử lý hành vi vi bất hợp pháp luật vào phòng, chống tai hại của dung dịch lá theo thẩm quyền;

g) Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Chính che về công dụng phòng, chống hiểm họa của thuốc lá;

h) thích hợp tác quốc tế về phòng, chống tai hại của dung dịch lá.

3. Các bộ, cơ sở ngang cỗ khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân có nhiệm vụ chủ động triển khai nhiệm vụ về phòng, chống tai hại của thuốc lá; phối hợp với Bộ Y tế thực hiện cai quản nhà nước về phòng, chống tác hại của dung dịch lá.

4. Ủy ban nhân dân những cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình thực hiện cai quản nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá; công ty trì tổ chức, lãnh đạo và chịu trách nhiệm tiến hành các hình thức về địa điểm cấm thuốc lá lá tại địa phương.

Điều 6. Nhiệm vụ của tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

1. Đưa ngôn từ phòng, chống mối đe dọa của dung dịch lá vào kế hoạch chuyển động hằng năm, giải pháp không thuốc lá lá tại nơi thao tác làm việc vào quy định nội bộ.

2. Đưa chế độ về việc tinh giảm hoặc không thuốc lá lá trong số đám cưới, đám tang, tiệc tùng, lễ hội trên địa phận dân cư vào hương thơm ước.

3. Gương mẫu triển khai cùng vận bộ động cơ quan, tổ chức, địa phương triển khai các quy định của lao lý về phòng, chống tai hại của dung dịch lá.

Điều 7. Quyền và nhiệm vụ của công dân vào phòng, chống hiểm họa của dung dịch lá

1. Được sống, làm việc trong môi trường không có khói dung dịch lá.

2. Yêu thương cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá tại địa điểm có lao lý cấm thuốc lá lá.

3. Vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá.

4. Yêu mong cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người dân có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có nguyên lý cấm hút thuốc lá.

5. Phản ảnh hoặc cáo giác cơ quan, người có thẩm quyền không cách xử lý hành vi hút thuốc lá lá tại vị trí có luật cấm hút thuốc lá lá.

Điều 8. Hòa hợp tác nước ngoài trong phòng, chống tai hại của thuốc lá

1. Mở rộng hợp tác thế giới trong phòng, chống tác hại của dung dịch lá với các nước, tổ chức quốc tế trên đại lý bình đẳng, tôn kính độc lập, chủ quyền, tương xứng với điều khoản mỗi nước, quy định và thông thường quốc tế.

2. Nội dung hợp tác thế giới bao gồm:

a) bắt tay hợp tác trong phòng, kháng thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả;

b) hợp tác ký kết trong câu hỏi cấm quảng cáo, tặng thêm và tài trợ dung dịch lá xuyên biên giới;

Điều 9. Các hành động bị nghiêm cấm

1. Sản xuất, sở hữu bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm có thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá; cài đặt bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên vật liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu.

2. Quảng cáo, khuyến mãi kèm theo thuốc lá; tiếp thị dung dịch lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới số đông hình thức.

3. Tài trợ của tổ chức, cá thể kinh doanh dung dịch lá, trừ ngôi trường hợp luật tại Điều 16 của cách thức này.

4. Bạn chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, chào bán thuốc lá.

5. Thực hiện người không đủ 18 tuổi mua, phân phối thuốc lá.

6. Bán, hỗ trợ thuốc lá cho những người chưa đủ 18 tuổi.

7. Chào bán thuốc lá bằng máy cung cấp thuốc lá trường đoản cú động; hút, cung cấp thuốc lá tại vị trí có khí cụ cấm.

8. Thực hiện hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em.

9. Vận động, nghiền buộc tín đồ khác thực hiện thuốc lá.

CHƯƠNG II

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC LÁ

Điều 10. Thông tin, giáo dục, media về phòng, chống hiểm họa của thuốc lá

1. Thông tin, giáo dục, truyền thông media phải đáp ứng nhu cầu các yêu cầu sau đây:

a) cung cấp thông tin một biện pháp công khai, khoa học, chính xác, khả quan về thuốc lá và tác hại của thuốc lá;

b) Đa dạng hóa nội dung, hiệ tượng và kênh thông tin cân xứng với đối tượng được thông tin, giáo dục, truyền thông.

2. Thông tin, giáo dục, truyền thông bao gồm các nội dung sau đây:

a) chính sách, lao lý về phòng, chống tai hại của thuốc lá;

b) tác hại của dung dịch lá đối với sức khoẻ của bạn sử dụng, trẻ em em, thanh nữ mang thai, fan khác chịu tác động của sương thuốc lá, môi trường thiên nhiên sống và kinh tế tài chính - thôn hội;

c) tai hại của việc sản xuất, sở hữu bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá giả cùng cài đặt bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu so với sức khỏe người tiêu dùng và kinh tế - làng hội;

d) các biện pháp cai nghiện thuốc lá, tiện ích của câu hỏi cai nghiện dung dịch lá và môi trường sống không tồn tại khói dung dịch lá;

đ) Quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá thể trong phòng, chống tác hại của dung dịch lá.

3. trọng trách trong thông tin, giáo dục, truyền thông được nguyên tắc như sau:

a) cỗ Y tế có trách nhiệm tổ chức, báo tin khoa học về tác hại của thuốc lá; nhà trì, phối hợp với các bộ, ngành bao gồm liên quan tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông media về phòng, chống tác hại của thuốc lá;

b) Bộ thông tin và truyền thông media có trọng trách tổ chức, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông media thực hiện chuyển động thông tin, truyền thông về phòng, chống hiểm họa của dung dịch lá;

c) cỗ Văn hoá, thể dục thể thao và phượt có nhiệm vụ tổ chức đưa thông tin, tuyên truyền về phòng, chống mối đe dọa của dung dịch lá và các biện pháp tinh giảm sử dụng thuốc lá vào trong các vận động văn hóa, thể thao, du lịch và cuộc sống gia đình; biện pháp việc giảm bớt sử dụng hình ảnh diễn viên thực hiện dung dịch lá trong thành tích điện ảnh, sảnh khấu, truyền hình;

d) cỗ Công yêu đương có trách nhiệm tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thuốc lá nhập lậu, dung dịch lá giả;

đ) Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác có trọng trách xây dựng văn bản về phòng, chống mối đe dọa của dung dịch lá và lồng ghép vào lịch trình giáo dục cân xứng với các cấp học;

e) Ủy ban nhân dân những cấp có nhiệm vụ tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tai hại của thuốc lá tại địa phương;

g) chiến trường Tổ quốc việt nam và các tổ chức member của mặt trận có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, vận động những thành viên trong tổ chức mình với toàn xóm hội không áp dụng thuốc lá, lành mạnh và tích cực tham gia phòng, chống hiểm họa của dung dịch lá;

h) Cơ quan, tổ chức triển khai khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có nhiệm vụ tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông media về phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá theo cơ chế của dụng cụ này.

Điều 11. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn

1. Địa điểm cấm thuốc lá lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm:

a) cửa hàng y tế;

b) đại lý giáo dục, trừ các cơ sở dụng cụ tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí giành riêng cho trẻ em;

d) cửa hàng hoặc khoanh vùng có nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ cao.

2. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong đơn vị bao gồm:

a) chỗ làm việc;

b) trường cao đẳng, đại học, học tập viện;

c) Địa điểm công cộng, trừ các trường hợp nguyên tắc tại khoản 1 Điều này với khoản 1 Điều 12 của biện pháp này.

3. Phương tiện giao thông công cộng bị cấm thuốc lá lá trả toàn bao hàm ô tô, tàu bay, tàu điện.

Điều 12. Địa điểm cấm hút thuốc lá vào nhà tuy vậy được phép tất cả nơi dành riêng riêng cho tất cả những người hút dung dịch lá

1. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà tuy nhiên được phép tất cả nơi dành riêng cho tất cả những người hút thuốc lá bao gồm:

a) khu vực cách ly của sảnh bay;

b) cửa hàng bar, karaoke, vũ trường, khách hàng sạn và cơ sở lưu trú du lịch;

c) phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.

2. Vị trí dành riêng cho người hút thuốc lá phải bảo đảm an toàn các đk sau đây:

a) có phòng và khối hệ thống thông khí tách bóc biệt với khu vực không hút thuốc lá;

b) bao gồm dụng chũm chứa những mẩu, tàn dung dịch lá; có biển báo tại những vị trí phù hợp, dễ quan sát;

c) gồm thiết bị chống cháy, chữa cháy.

3. Khuyến khích fan đứng đầu địa điểm quy định tại khoản 1 Điều này tổ chức tiến hành việc không thuốc lá lá hoàn toàn trong nhà.

4. Cơ quan chính phủ quy định chuyển vị trí tại khoản 1 Điều này thành địa điểm cấm thuốc lá lá trọn vẹn trong nhà cân xứng với từng thời kỳ.

Điều 13. Nghĩa vụ của tín đồ hút dung dịch lá

1. Không thuốc lá lá tại địa điểm có dụng cụ cấm thuốc lá lá.

2. Không hút thuốc lá lá trong nhà khi bao gồm trẻ em, đàn bà mang thai, bạn bệnh, người cao tuổi.

3. Giữ dọn dẹp vệ sinh chung, quăng quật tàn, mẩu dung dịch lá đúng nơi hiện tượng khi hút thuốc lá trên những địa điểm được phép hút thuốc lá lá.

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của tín đồ đứng đầu, người thống trị địa điểm cấm hút thuốc lá lá

1. Fan đứng đầu, người làm chủ địa điểm cấm thuốc lá lá có các quyền sau đây:

a) Buộc tín đồ vi phạm dứt việc hút thuốc lá lá tại vị trí cấm hút thuốc lá; xử phạt vi phạm hành bao gồm theo luật pháp của pháp luật;

b) Yêu ước người phạm luật quy định cấm hút thuốc lá lá thoát ra khỏi cơ sở của mình;

c) từ chối đón nhận hoặc hỗ trợ dịch vụ cho người vi phạm chính sách cấm thuốc lá lá nếu người đó thường xuyên vi phạm sau khoản thời gian đã được kể nhở.

2. Tín đồ đứng đầu, người làm chủ địa điểm cấm hút thuốc lá có nhiệm vụ sau đây:

a) thực hiện quy định tại Điều 6 của dụng cụ này;

b) tổ chức triển khai thực hiện, phía dẫn, kiểm tra, đôn đốc phần nhiều người thực hiện đúng qui định về cấm hút thuốc lá lá tại vị trí thuộc quyền quản lý, điều hành; treo biển gồm chữ hoặc biểu tượng cấm thuốc lá lá tại địa điểm cấm thuốc lá lá.

Điều 15. Ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe khoắn trên vỏ hộp thuốc lá

1. Thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu nhằm tiêu thụ tại việt nam phải ghi nhãn, in lưu ý sức khỏe mạnh trên vỏ hộp thuốc lá.

2. Việc ghi nhãn đối với thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu nhằm tiêu thụ tại nước ta phải được tiến hành bằng tiếng Việt, theo như đúng quy định của điều khoản về nhãn mặt hàng hoá và bảo vệ các yêu cầu sau đây:

a) In cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình hình ảnh bảo đảm rõ ràng, dễ dàng nhìn, dễ dàng hiểu;

b) Dán tem hoặc in mã số, mã vạch; ghi ngày sản xuất, ngày quá hạn sử dụng sử dụng;

c) Ghi rõ con số điếu so với bao dung dịch lá dạng điếu hoặc trọng lượng đối với các bài thuốc lá khác;

d) ko được thực hiện từ, nhiều từ làm fan đọc, người sử dụng hiểu dung dịch lá là ít ăn hại hoặc đọc sai về mối đe dọa của thuốc lá cùng khói dung dịch lá so với sức khoẻ con người.

3. Nội dung lưu ý sức khỏe mạnh trên vỏ hộp thuốc lá đề xuất mô tả cụ thể tác sợ hãi của việc sử dụng thuốc lá so với sức khỏe và thông điệp thích hợp khác, yêu cầu được đổi khác theo thời hạn 02 năm một lần.

4. Cảnh báo sức khỏe nguyên tắc tại điểm a khoản 2 Điều này đề xuất chiếm ít nhất một nửa diện tích của mỗi mặt bao gồm trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp thuốc lá.

5. Việc ghi nhãn trên bao bì thuốc lá xuất khẩu được triển khai theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

6. Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế công ty trì, phối hợp với Bộ trưởng cỗ Công thương quy định cụ thể về ghi nhãn, in chú ý sức khỏe so với thuốc lá biện pháp tại các khoản 2, 3 với 4 Điều này.

7. Chính phủ nước nhà quy định ví dụ mức tăng diện tích s in chú ý sức khỏe phù hợp với từng thời kỳ.

Điều 16. Hoạt động tài trợ

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá chỉ được tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, sút nghèo; phòng, phòng thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; phòng, chống buôn lậu dung dịch lá và không được thông báo trên phương tiện thông tin đại bọn chúng về bài toán tài trợ đó.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Sim Mobifone Đầy Đủ Nhất, Thế Bạn Đã Đăng Ký Sim Mobifone Chính Chủ Chưa

Điều 17. Cai nghiện thuốc lá

1. Vấn đề cai nghiện thuốc lá được thực hiện trên các đại lý tự nguyện.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tổ chức các vận động hoặc thành lập các loại hình cơ sở để tư vấn, cai nghiện thuốc lá.

3. Cơ sở sản xuất, nhập vào thuốc cai nghiện thuốc lá với cơ sở tư vấn, cai nghiện dung dịch lá thừa kế mức thuế ưu đãi theo nguyên lý của pháp luật về thuế.

4. Cơ quan chính phủ quy định điều kiện thành lập và hoạt động và tổ chức hoạt động cai nghiện, support cai nghiện dung dịch lá pháp luật tại khoản 2 Điều này.

Điều 18. Trọng trách trong cung ứng cai nghiện thuốc lá

1. Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây:

a) hướng dẫn quy trình cai nghiện dung dịch lá;

b) chỉ đạo việc cai nghiện dung dịch lá và nghiên cứu, support về cai nghiện thuốc lá;

c) lãnh đạo việc tổ chức tập huấn cho các nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ tư vấn cai nghiện thuốc lá về chuyển động tư vấn, phương pháp cai nghiện thuốc lá.

2. Ủy ban nhân dân những cấp có nhiệm vụ tạo điều kiện dễ dãi cho các chuyển động cai nghiện và hỗ trợ tư vấn cai nghiện thuốc lá.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ vận động người tiêu dùng thuốc lá trong cơ quan, tổ chức và mái ấm gia đình tự nguyện cai nghiện thuốc lá.

CHƯƠNG III CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT NGUỒN CUNG CẤP THUỐC LÁ

Điều 19. Quản lý kinh doanh thuốc lá

1. Marketing thuốc lá là ngành, nghề marketing có điều kiện. Tổ chức, cá nhân mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên vật liệu thuốc lá; sản xuất, thiết lập bán, nhập khẩu thuốc lá nên có giấy tờ do cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền cấp.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Tài bao gồm quy định giá cả tối thiểu so với thuốc lá điếu tiêu thụ trên Việt Nam.

3. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định rõ ràng việc cấp giấy phép sở hữu bán, chế biến, nhập khẩu vật liệu thuốc lá; sản xuất, cài bán, nhập khẩu thuốc lá điều khoản tại khoản 1 Điều này.

Điều 20. Quy hoạch marketing thuốc lá

1. Quy hoạch sale thuốc lá phải cân xứng với mục tiêu phát triển kinh tế - làng mạc hội, thiết yếu sách, lao lý về phòng, chống tai hại của thuốc lá để từng bước một giảm nguồn cung ứng thuốc lá, phù hợp với việc giảm nhu yếu sử dụng thuốc lá cùng có giải pháp để từng bước biến hóa ngành, nghề cho tất cả những người trồng cây thuốc lá, công nhân phân phối thuốc lá.

2. Cỗ Công thương công ty trì, phối phù hợp với các bộ, ngành tương quan xây dựng với trình Thủ tướng chính phủ phê để mắt quy hoạch marketing thuốc lá của cả nước, bao gồm quy hoạch vùng nguyên liệu thuốc lá, quy hoạch sản xuất thuốc lá, quy hướng mạng lưới giao thương mua bán thuốc lá.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw phê chuyên chú và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng nguyên vật liệu thuốc lá, quy hoạch mạng lưới giao thương thuốc lá của địa phương tương xứng với quy hoạch sale thuốc lá hình thức tại Điều này.

Điều 21. Kiểm soát chi tiêu sản xuất thuốc lá

1. Việc đầu tư chi tiêu trồng cây dung dịch lá, chế biến vật liệu và tiếp tế thuốc lá phải phù hợp với quy hoạch đang được ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc chi tiêu xây dựng mới, đầu tư mở rộng lớn quy mô, cải thiện công suất của cửa hàng sản xuất dung dịch lá để tiêu thụ trong nước không được vượt quá tổng sản lượng được phép cấp dưỡng của toàn ngành thuốc lá trước ngày Luật này còn có hiệu lực.

3. Dự án công trình có vốn chi tiêu nước bên cạnh sản xuất thuốc lá phải đảm bảo an toàn các đk sau đây:

a) Liên doanh, bắt tay hợp tác với doanh nghiệp lớn đã có giấy phép sản xuất thuốc lá;

b) bên nước chiếm xác suất chi phối vào vốn điều lệ của doanh nghiệp;

c) Đáp ứng những điều kiện chế tạo thuốc lá theo cơ chế của thiết yếu phủ.

4. Vừa lòng đồng nhượng quyền thiết lập công nghiệp cung cấp thuốc lá chỉ được thực hiện tại công ty đã có giấy phép sản xuất thuốc lá sau thời điểm được Thủ tướng chủ yếu phủ đồng ý bằng văn bản.

5. Vừa lòng đồng sản xuất thuốc lá xuất khẩu, tối ưu thuốc lá xuất khẩu ko kể vào sản lượng dung dịch lá được phép cung ứng tiêu thụ trong nước và chỉ còn được thực hiện tại công ty lớn đã có bản thảo sản xuất dung dịch lá sau khoản thời gian được bộ trưởng liên nghành Bộ Công thương đồng ý bằng văn bản.

6. Việc đầu tư chi tiêu sản xuất, gia công thuốc lá để xuất khẩu vượt vượt sản lượng được phép sản xuất của cơ sở cần được bộ trưởng liên nghành Bộ Công thương đồng ý bằng văn bản.

Điều 22. Kiểm soát và điều hành sản lượng dung dịch lá tiêu thụ trong nước

1. Kiểm soát điều hành sản lượng dung dịch lá tiêu thụ trong nước bao gồm các giải pháp sau đây:

a) làm chủ sản lượng thuốc lá được phép phân phối và nhập khẩu;

b) Dán tem hoặc in mã số, mã vén trên vỏ hộp thuốc lá;

c) thống trị năng lực máy, thiết bị chuyên ngành thuốc lá;

d) cai quản nguyên liệu thuốc lá cùng giấy cuốn điếu dung dịch lá;

đ) quản lý nguồn gốc, sự dịch rời và tính hợp pháp của thuốc lá.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Công thương chào làng công khai sản lượng được phép cung ứng và nhập vào thuốc lá nhằm tiêu thụ nội địa của từng doanh nghiệp phù hợp với năng lượng sản xuất và nhu cầu của thị trường.

3. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định rõ ràng biện pháp thống trị máy, thiết bị siêng ngành thuốc lá, vật liệu và giấy cuốn điếu thuốc lá.

Điều 23. Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật đất nước về dung dịch lá

1. Thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu nhằm tiêu thụ tại việt nam phải đảm bảo an toàn tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật nước nhà về thuốc lá với tiêu chuẩn cơ sở về thuốc lá mà nhà cấp dưỡng đã công bố.

2. Cửa hàng sản xuất, nhập vào thuốc lá phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:

a) chào làng tiêu chuẩn cơ sở về dung dịch lá;

b) bảo vệ thuốc lá vày cơ sở sản xuất, nhập khẩu cân xứng với quy chuẩn chỉnh kỹ thuật nước nhà về thuốc lá cùng tiêu chuẩn chỉnh cơ sở về thuốc lá mà nhà cấp dưỡng đã công bố;

c) liên tiếp kiểm tra và phụ trách về sự phù hợp của thuốc lá vì cơ sở sản xuất, nhập vào với quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chỉnh cơ sở đã công bố.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về thuốc lá điếu.

Điều 24. Số lượng điếu dung dịch lá trong bao, gói

Sau 03 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, con số điếu dung dịch lá đóng gói trong 01 bao dung dịch lá không được thấp hơn 20 điếu, trừ thuốc lá xì gà và dung dịch lá được sản xuất để xuất khẩu.

Điều 25. Chào bán thuốc lá

1. Việc bán dung dịch lá phải đáp ứng nhu cầu các yêu cầu sau đây:

a) Doanh nghiệp, đại lý phân phối bán buôn, đại lý nhỏ lẻ thuốc lá yêu cầu có giấy phép bán thuốc lá theo phép tắc của chính phủ;

b) Người phụ trách tại điểm buôn bán của đại lý bán buôn, đại lý kinh doanh nhỏ thuốc lá cần treo biển thông báo không buôn bán thuốc lá cho những người chưa đủ 18 tuổi; đại lý bán lẻ, điểm nhỏ lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một thương hiệu thuốc lá.

2. Cơ quan, tổ chức, cá thể không được tổ chức, chất nhận được hoặc cung cấp thuốc lá tại các vị trí quy định trên Điều 11, Điều 12, trừ điểm a khoản 1 Điều 12 của công cụ này; ko được buôn bán thuốc lá phía ngoại trừ cổng công ty trẻ, trường chủng loại giáo, trường tiểu học, trung học tập cơ sở, phổ quát trung học, viện nghiên cứu và phân tích y học, căn bệnh viện, công ty hộ sinh, trung chổ chính giữa y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100 mét (m) tính từ bỏ ranh giới khuôn viên gần nhất của đại lý đó.

Điều 26. Các biện pháp phòng, kháng thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cấp nhận thức để người dân không gia nhập buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, áp dụng thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.

2. Tổ chức và bảo vệ đủ nhân lực, gớm phí, phương tiện đi lại cho lực lượng phòng, chống thuốc lá nhập lậu, dung dịch lá giả.

3. Định kỳ, tiếp tục tổ chức thanh tra, khám nghiệm và giải pháp xử lý hành vi sale thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.

4. Tịch thu, tiêu bỏ thuốc lá giả; tịch thu, tiêu hủy các loại máy, thiết bị dùng làm sản xuất dung dịch lá giả. Bài toán tiêu hủy buộc phải sử dụng những biện pháp bảo đảm bình yên đối cùng với môi trường. Kinh phí đầu tư tiêu hủy vì cá nhân, tổ chức triển khai vi phạm phụ trách chi trả. Trường phù hợp không xác minh được cá nhân, tổ chức vi phạm thì kinh phí tiêu diệt do ngân sách nhà nước đưa ra trả.

5. Việc xử lý so với thuốc lá nhập lậu được tiến hành theo cách thức của bao gồm phủ.

6. Khích lệ về vật chất và ý thức cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã phạt hiện với tố giác, tố cáo những hành vi sale thuốc lá nhập lậu, dung dịch lá giả.

7. Phối hợp ở cung cấp tỉnh, cấp nước nhà với các nước tất cả chung đường giáp ranh biên giới giới và những nước có liên quan trong phòng, chống sale thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.

Điều 27. Trách nhiệm phòng, chống thuốc lá nhập lậu, dung dịch lá giả

1. Bộ trưởng liên nghành Bộ Công thương, bộ trưởng Bộ Tài chính, bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Y tế vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có nhiệm vụ tổ chức công tác làm việc phòng, phòng thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.

2. Ủy ban nhân dân những cấp có trọng trách chủ trì, phối hợp với các cơ quan tương quan tại địa phương tổ chức, chỉ đạo, sắp xếp lực lượng cùng phân công trách nhiệm ví dụ cho những cơ quan liêu liên quan tiến hành công tác phòng, phòng thuốc lá nhập lậu, dung dịch lá giả.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm đảm bảo kinh tầm giá cho công tác phòng, phòng thuốc lá nhập lậu, dung dịch lá giả.

CHƯƠNG IV

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ĐỂPHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Điều 28. Thành lập và hoạt động Quỹ phòng, chống tác hại của dung dịch lá

1. Quỹ phòng, chống tai hại của thuốc lá (sau đây gọi bình thường là Quỹ) là quỹ quốc gia, trực thuộc cỗ Y tế và chịu sự cai quản nhà nước về tài chính của cục Tài chính. Quỹ là tổ chức triển khai tài thiết yếu nhà nước gồm tư phương pháp pháp nhân, có con vệt và có tài khoản riêng.

2. Quỹ được quản lý bởi Hội đồng cai quản liên ngành. Hội đồng làm chủ liên ngành gồm tất cả Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên. quản trị Hội đồng là bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế, Phó chủ tịch là lãnh đạo cỗ Tài chính, những ủy viên là thay mặt lãnh đạo cỗ Công thương, Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, Bộ thông tin và truyền thông media và thay mặt đại diện các cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan khác.

3. Thủ tướng chủ yếu phủ đưa ra quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Quỹ.

4. Định kỳ 02 năm một lần, thiết yếu phủ report Quốc hội về kết quả chuyển động và việc quản lý sử dụng Quỹ.

Điều 29. Mục đích và trọng trách của Quỹ

1. Quỹ vận động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng huy động, cung ứng và điều phối nguồn lực có sẵn tài chủ yếu của Quỹ đến các chuyển động phòng, chống tai hại của dung dịch lá bên trên phạm vi toàn quốc.

2. Quỹ có trách nhiệm cung ứng các chuyển động sau đây:

a) truyền thông media về mối đe dọa của dung dịch lá và phòng, chống mối đe dọa của dung dịch lá cân xứng với từng team đối tượng;

b) Xây dựng, thực thi các mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ chức triển khai không gồm sương thuốc lá; cải cách và phát triển và nhân rộng lớn các mô hình có hiệu quả;

c) Tổ chức những chiến dịch, ý tưởng về phòng, chống tác hại của dung dịch lá dựa vào cộng đồng; tư vấn việc tổ chức triển khai nơi dành riêng riêng cho những người hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng;

d) tổ chức cai nghiện dung dịch lá;

đ) Xây dựng, thực hiện các mô hình điểm về cai nghiện thuốc lá dựa vào xã hội và phạt triển, nhân rộng các mô hình có hiệu quả;

e) nghiên cứu đưa ra những bởi chứng ship hàng cho công tác làm việc phòng, chống tác hại của dung dịch lá;

g) Xây dựng, cung ứng hoạt động, bồi dưỡng nâng cao năng lực mang lại mạng lưới cộng tác viên làm công tác phòng, chống hiểm họa của dung dịch lá;

h) Xây dựng câu chữ và tổ chức đưa giáo dục đào tạo về tai hại và phòng, chống tác hại của thuốc lá vào lịch trình giáo dục tương xứng với những cấp học;

i) triển khai các giải pháp đổi khác ngành, nghề cho người trồng cây thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, phân phối thuốc lá.

Điều 30. Nguồn có mặt và nguyên tắc thực hiện Quỹ

1. Quỹ được ra đời từ các nguồn sau đây:

a) Khoản góp phần bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập vào thuốc lá được xem theo tỷ lệ tỷ lệ (%) trên giá bán tính thuế tiêu thụ quan trọng theo lộ trình: 1,0% từ thời điểm ngày 01 mon 5 năm 2013; 1,5% từ ngày 01 mon 5 năm 2016; 2,0% từ thời điểm ngày 01 tháng 5 năm 2019. Khoản đóng góp bắt buộc được khai, nộp cùng với thuế tiêu thụ đặc trưng do các đại lý sản xuất, nhập vào thuốc lá từ khai, trường đoản cú tính, từ nộp vào tài khoản của Quỹ;

b) nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

c) thu nhập hợp pháp khác.

2. Quỹ được sử dụng theo những nguyên tắc sau đây:

a) Quỹ chỉ được sử dụng cho các nhiệm vụ phương tiện tại khoản 2 Điều 29 của lao lý này với điểm e khoản này;

b) Nội dung đưa ra của Quỹ địa thế căn cứ vào kế hoạch vận động hằng năm, chương trình, kế hoạch ngắn hạn, lâu năm hạn, mục tiêu ưu tiên trong từng quá trình đã được Hội đồng thống trị liên ngành phê duyệt;

c) Quỹ được thực hiện kiểm toán mỗi năm theo cách thức của pháp luật;

d) Công khai, minh bạch;

đ) đảm bảo sử dụng tác dụng nguồn tài chủ yếu của Quỹ;

e) bỏ ra phí quản lý hành chính theo điều khoản của Thủ tướng bao gồm phủ.

Điều 31. Giải pháp xử lý vi bất hợp pháp luật về phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành động vi phạm pháp luật về phòng, chống hiểm họa của thuốc lá thì phụ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử trí kỷ luật, xử phạt phạm luật hành chính, nếu tạo thiệt sợ thì cần bồi hay theo điều khoản của pháp luật; cá nhân vi phạm có thể bị truy nã cứu trọng trách hình sự theo qui định của pháp luật.

2. Việc xử lý vi phạm luật hành chủ yếu trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá được thực hiện theo phép tắc của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 32. Trách nhiệm xử lý vi phi pháp luật về phòng, chống mối đe dọa của dung dịch lá

1. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm luật hành bao gồm có trọng trách kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử trí hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; trường hợp dung túng, bao che, không xử lý hoặc cách xử trí không kịp thời, ko đúng qui định thì tùy theo tính chất, nấc độ vi phạm mà bị xử lý theo cơ chế của pháp luật.

2. Cỗ Y tế có nhiệm vụ tổ chức vấn đề xử lý vi phạm luật hành chính so với hành vi thuốc lá lá tại địa điểm có dụng cụ cấm cùng hành vi vi bất hợp pháp luật về phòng, chống tai hại của dung dịch lá thuộc nghành được phân công phụ trách.

3. Cỗ Công an có nhiệm vụ tổ chức việc xử lý vi phạm so với hành vi thuốc lá lá tại vị trí cấm hút thuốc lá với hành vi vi phi pháp luật về phòng, chống mối đe dọa của dung dịch lá thuộc nghành nghề được cắt cử phụ trách.

4. Cỗ Công mến có trách nhiệm chủ trì, phối phù hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai việc xử lý vi phạm hành chính so với hành vi sale thuốc lá nhập lậu, dung dịch lá trả thuộc nghành được cắt cử phụ trách.

5. Cỗ Quốc phòng có nhiệm vụ chủ trì, phối phù hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức việc cách xử trí vi phạm so với hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, dung dịch lá mang thuộc khoanh vùng biên giới và lĩnh vực được cắt cử phụ trách.

6. Các bộ, phòng ban ngang bộ có trọng trách chủ trì, phối hợp với các cỗ ngành liên quan tổ chức việc xử lý phạm luật hành bao gồm về phòng, chống hiểm họa của dung dịch lá thuộc nghành được cắt cử phụ trách.

7. Ủy ban nhân dân những cấp có trọng trách chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm tổ chức, chỉ đạo, bố trí lực lượng cùng phân công trách nhiệm rõ ràng cho những tổ chức, cá thể có tương quan trong việc xử lý vi phạm luật hành chính đối với hành vi vi phạm luật quy định về thuốc lá lá tại địa điểm có phương pháp cấm, kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã có trọng trách chủ trì, tổ chức triển khai việc xử phạt so với hành vi hút thuốc lá tại vị trí công cộng bao gồm quy định cấm thuộc địa phận quản lý.

8. Cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra việc thực hiện luật pháp về phòng, chống tai hại của dung dịch lá pháp luật tại những khoản 2, 4, 6 và 7 Điều này, ví như phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì cần chuyển cơ quan tiến hành tố tụng để truy cứu nhiệm vụ hình sự theo luật pháp của pháp luật.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Hiệu lực hiện hành thi hành

Luật này còn có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

Điều 34. Điều khoản đưa tiếp

Bao, tút, vỏ hộp thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu nhằm tiêu thụ tại thị trường nước ta theo quy định khớp ứng của luật pháp về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trước ngày Luật này còn có hiệu lực sẽ không còn được áp dụng sau 06 tháng kể từ ngày Luật này còn có hiệu lực.

Điều 35. Quy định chi tiết và lí giải thi hành

Chính phủ chế độ chi tiết, chỉ dẫn thi hành những điều, khoản được giao trong Luật.

______________________________________________________________________________________________

nguyên tắc này đã có Quốc hội nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa nước ta khóa XIII, kỳ họp sản phẩm 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

ra mắt Tin cơ sở y tế Tin truyền truyền nhiễm dịch vụ thương mại tủ sách Văn phiên bản
home / thông tin / Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghề y tế: công nghệ đồng hành thuộc cuộc sống

Công nghệ thông tin (CNTT) sẽ dần chứng minh tầm tác động rất khủng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đối với buổi giao lưu của ngành y tế, có thể thấy rằng, CNTT ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ có “bà đỡ” mang đến quá trình cách tân hành chính trong công tác quản lý, quản lý điều hành của cơ quan cai quản mà còn “đỡ đầu” cho việc thực thi và ứng dụng thành công những kỹ thuật cao trong công tác KCB như chụp cắt lớp, phẫu thuật nội soi… rồi trong công tác làm việc giảng dạy, đào tạo, đo lường và tính toán dịch bệnh, nghiên cứu và phân tích phát triển thuốc…


Người căn bệnh và BV được lợi nhờ… áp dụng CNTT Hơn 1 năm trước, Khoa thăm khám chữa dịch theo yêu cầu, BV Bạch Mai, trong những đơn vị đón đầu của BV đã áp dụng thử nghiệm gửi thẻ KCB năng lượng điện tử bé dại gọn như thẻ ATM với không ít tiện ích cho bệnh dịch nhân.


*

Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, thời gian chờ thăm khám khi chưa ứng dụng CNTT vừa phải là 30 phút, đến nay đã giảm hơn nửa; thời hạn chờ sở hữu thuốc trước là 45 phút nay còn khoảng chừng 10 phút; thời gian làm thủ tục xuất viện trước từ bỏ 2- 4 giờ, nay chỉ còn… 15 phút!. Vấn đề kê solo thuốc trước đây nhiều người kêu ca về chữ bác sĩ xấu, khó khăn đọc nay nhờ áp dụng mô hình làm chủ bằng công nghệ thông tin mà đối chọi thuốc được in trên chứng từ vi tính dễ dàng đọc, chỉ huy BV lại dễ dàng làm chủ việc kê đối kháng thuốc nhằm giảm tình trạng những đơn dung dịch chưa phù hợp đến tay người bệnh.

Với BV đanh thép Thái Nguyên, việc làm chủ CNTT với ứng dụng thành công xuất sắc CNTT trong làm chủ BV đã đưa về những kết quả rất thiết thực. Theo đó, 100% người mắc bệnh đã được thống trị trên mạng của BV với mã số riêng giúp cho việc tra cứu vãn các hiệu quả xét nghiệm, chẩn đoán hình hình ảnh từ đông đảo lần thăm khám trước rất nhanh lẹ trong thời hạn khoảng 1 phút gắng cho việc phải chờ đợi các giấy tờ thủ tục hành thiết yếu để rút những hồ sơ căn bệnh án như trước đó (kéo lâu năm gần 1 ngày); các khoa dự đoán và cấp phát thuốc qua mạng do đó người dịch được công khai minh bạch thuốc hàng ngày qua những phiếu in lên trên mạng có tương đối đầy đủ thông tin về thương hiệu thuốc, làm lượng, số lượng, nước sản xuất… đến giá tiền. Không phần nhiều thế, đối với hoạt động vui chơi của BV, việc ứng dụng CNTT đã giúp phòng tác dụng kiểm tra được các thất đuc rút tài chính, làm giảm tỷ lệ thất thu trong toàn bệnh viện từ vừa phải >10 triệu đồng/tháng xuống còn

ứng dụng công nghệ thông tin để ứng phó với đại dịch

TS Nguyễn Huy Nga, viên trưởng viên Y tế dự phòng và Môi trường, bộ Y tế đến biết, hiện giờ trang lắp thêm về công nghệ thông tin của hệ YTDP cơ bạn dạng đã thỏa mãn nhu cầu được nhu cầu bước đầu về các đại lý vật chất, cùng với 100% TTYTDP tuyến huyện được trang bị sản phẩm tính, 100% TTYTDP tỉnh, tp đã kết nối mạng internet… ngoài ra tại những Viện dọn dẹp vệ sinh dịch tễ và Pasteur TƯ, khu vực tạo còn được trang bị hệ thống thiết bị họp báo hội nghị truyền hình sản xuất điều kiện thuận lợi cho việc giao ban, trao đổi thông tin về phòng, kháng dịch bệnh, kiểm dịch y tế quốc tế, sức khỏe môi trường, y tế lao động… nhất là đối phó với các dịch bệnh nguy nan như SARS, cảm cúm AH5N1 cấp tốc chóng, kịp thời với đỡ tốn hèn hơn hơn. Bên cạnh đó, các phần mềm chuyên môn về kiểm soát và điều hành dịch- quản lý hóa chất, kiểm soát và điều hành bệnh truyền nhiễm- vaccine, sức khỏe- công việc và nghề nghiệp và tai nạn đáng tiếc thương tích… đang được viên triển khai vận dụng để nâng cấp hiệu quả công tác kiểm soát, phòng phòng dịch bệnh…

Tại Sở Y tế TP hồ nước Chí Minh, trước đây người sử dụng phải nộp hồ sơ trực tiếp và nhận tác dụng từ chuyên viên thụ lý riêng biệt của từng lĩnh vực. Quy trình tiếp nhận, thụ lý làm hồ sơ này trả toàn phụ thuộc vào chuyên viên chuyên trách, vì vậy dễ dẫn đến một số trong những bất cập. Nhưng từ thời điểm năm 2005, song song với quy trình triển khai tiến hành cơ chế một cửa trong số dịch vụ hành chủ yếu công, Sở Y tế thành phố hồ chí minh đã áp dụng CNTT vào chuyển động qua bài toán sử dụng ứng dụng dùng chung thống trị văn bản và hồ nước sơ công việc để thống trị quy trình cùng hồ sơ của toàn bộ các thương mại dịch vụ hành chủ yếu công cơ mà Sở đang cung ứng cho những người dân. Hiệu quả triển khai công nghệ thông tin trong chuyển động dịch vụ hành chủ yếu công tại Sở Y tế đang giúp toàn bộ quá trình thụ lý làm hồ sơ được thực hiện chặt chẽ trên môi trường thiên nhiên mạng LAN, quy trình xử lý được kiểm soát và điều hành chặt chẽ, lòng tin trách nhiệm của cán bộ tăng lên… ở bên cạnh đó, bạn dân cũng có thể có một kênh tra cứu thông tin và giao tiếp với cơ quan làm chủ nhà nước thuận lợi, tiêu giảm được phần làm sao tình trạng fan dân nên “ăn chực nằm chờ” với thủ tục hành bao gồm công như trước.

Công nghệ với cải cách thủ tục hành chính

Mặc dù công nghệ thông tin đã bao gồm những góp sức thiết thực đối với sự cải tiến và phát triển trên những mặt hoạt động của ngành y tế trong thời hạn quan, nhưng thực tế cho thấy đầu tư chi tiêu cho công nghệ thông tin trong ngành y tế vẫn manh mún, trang trải và chưa tồn tại kiến trúc toàn diện về ứng dụng CNTT của toàn ngành; các chuẩn thông tin y tế không hoàn chỉnh, đồng hóa do kia nhiều 1-1 vị đã không thành công khi thực thi ứng dụng cntt ở cơ sở. Vày vậy tại họp báo hội nghị về vận dụng CNTT trong nghề y tế vừa được tổ chức vào cuối tháng 2.2009, trên Hà Nội, bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã nhấn mạnh và yêu cầu: “Với nhận thức thâm thúy vai trò của CNTT so với công tác y tế hiện nay đại, ngành y tế đề nghị phải tăng nhanh hơn nữa việc vận dụng công cố này vừa để tạo ra những biến đổi chuyển mang tính bước ngoặt trong siêng môn, vừa góp phần giảm nhẹ các thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng công tác cai quản điều hành và thực hành tiết kiệm, phòng lãng phí…”.

Trên niềm tin đó, Ban lãnh đạo CNTT ngành y tế đến hay theo kế hoạch áp dụng CNTT năm 2009-2010, ít nhất 1/2 thông tin trao đổi, giao dịch giữa cỗ Y tế, các đơn vị y tế tuyến TƯ và Sở Y tế sẽ tiến hành trên mạng, sút thiểu sử dụng giấy tờ; 30% hội nghị, hội thảo chiến lược của ngành được triển khai trên môi trường xung quanh mạng cùng 100% văn bạn dạng phục vụ các cuộc họp của cục được báo tin dưới dạng năng lượng điện tử cho các đại biểu trước cuộc họp… Theo đó, những dịch vụ hành chính công đang được hỗ trợ ở cường độ 2 trên cổng tin tức điện tử của cục Y tế với website của Sở Y tế để ship hàng người dân, doanh nghiệp…