THỜI GIAN TẬP SỰ CỦA CÔNG CHỨC LOẠI C LÀ GÌ ? CÔNG CHỨC LOẠI C LÀ GÌ

-
mang lại tôi hỏi bài toán phân loại công chức được quy định như vậy nào? thời hạn tập sự so với công chức một số loại C là bao lâu? Trong thời gian tập sự, công chức thừa kế những chế độ gì? - thắc mắc của anh quốc Cường đến từ Tiền Giang.
*
Nội dung thiết yếu

Thời gian tập sự của công chức các loại C là bao lâu?

Căn cứ vào Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về chế độ, thời hạn tập sự của công chức như sau:

Chế độ tập sự1. Fan được tuyển dụng vào công chức đề xuất thực hiện cơ chế tập sự để gia công quen với môi trường thiên nhiên công tác, tập làm những quá trình của vị trí việc làm được tuyển chọn dụng.

Bạn đang xem: Công chức loại c là gì

2. Thời gian tập sự được quy định như sau:a) 12 tháng đối với trường đúng theo tuyển dụng vào công chức các loại C;b) 06 tháng so với trường thích hợp tuyển dụng vào công chức các loại D;c) thời gian nghỉ sinh con theo chính sách bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ gầy đau từ bỏ 14 ngày trở lên, thời hạn nghỉ không hưởng trọn lương, thời gian bị tạm giam, trợ thì giữ, nhất thời đình chỉ công tác theo pháp luật của điều khoản không được xem vào thời hạn tập sự.Trường thích hợp người cộng sự nghỉ ốm đau hoặc bao gồm lý do chính đại quang minh dưới 14 ngày nhưng được bạn đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị nơi người được tuyển chọn dụng vào công chức vẫn thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được xem vào thời gian tập sự.3. Câu chữ tập sự:a) nắm vững quy định của điều khoản về công chức; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi của cơ sở công tác; nội quy, quy chế làm việc của phòng ban và chức trách, trách nhiệm của vị trí việc làm được tuyển dụng;b) Trau dồi kỹ năng và kiến thức và khả năng chuyên môn, nhiệm vụ theo yêu cầu của vị trí bài toán làm được tuyển dụng;c) Tập giải quyết, thực hiện các quá trình của vị trí việc làm được tuyển chọn dụng.4. Trong thời gian thực hiện cơ chế tập sự, tín đồ đứng đầu cơ quan quản lí lý, sử dụng công chức yêu cầu cử người thực hiện chính sách tập sự tham gia khóa bồi dưỡng làm chủ nhà nước để hoàn thành xong tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước được tính vào thời hạn tập sự.5. Không thực hiện cơ chế tập sự đối với các ngôi trường hợp sẽ có thời gian công tác tất cả đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo như đúng quy định của Luật bảo đảm xã hội, được bố trí làm việc theo như đúng ngành, nghề đào tạo và giảng dạy hoặc theo đúng trình độ nghiệp vụ trước đây đã phụ trách mà thời gian công tác tất cả đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu gián đoạn thì được cùng dồn) bởi hoặc to hơn thời gian tập sự tương ứng với thời hạn tập sự của ngạch được tuyển chọn dụng điều khoản tại khoản 2 Điều này. Đối với các trường thích hợp không thực hiện chế độ tập sự, tín đồ đứng đầu cơ quan cai quản lý, thực hiện công chức cần cử thâm nhập khóa bồi dưỡng thống trị nhà nước để hoàn hảo tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm.6. Không điều động, bố trí, phân công công tác so với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện cơ chế tập sự sang vị trí việc làm khác địa chỉ được tuyển chọn dụng sinh hoạt trong thuộc cơ quan, tổ chức hoặc thanh lịch cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Như vậy, đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C thì thời gian tập sự của công chức là 12 tháng.

*

Thời gian tập sự của công chức một số loại C là bao lâu?

Công chức được phân loại như thế nào?

Căn cứ vào Điều 34 phương tiện Cán bộ, công chức 2008 được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 qui định Cán bộ, công chức và chế độ Viên chức sửa thay đổi 2019 như sau:

Phân một số loại công chức1. Căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, siêng môn, nghiệp vụ, công chức được phân các loại theo ngạch công chức tương ứng sau đây:a) một số loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên thời thượng hoặc tương đương;b) nhiều loại B gồm những người dân được chỉ định vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;c) các loại C gồm những người dân được chỉ định vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;d) nhiều loại D gồm những người dân được chỉ định vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên;đ) Loại so với ngạch công chức qui định tại điểm e khoản 1 Điều 42 của hiện tượng này theo lý lẽ của chính phủ.

Như vậy, căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chăm môn, nghiệp vụ, thì bài toán phân các loại công chức dựa vào như cơ chế trên.

Trong thời hạn tập sự, công chức thừa hưởng những chế độ gì?

Căn cứ vào Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP như sau:

Chế độ, chính sách đối với người cộng sự và bạn hướng dẫn tập sự1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% nấc lương bậc 1 của ngạch tuyển chọn dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ chuyên môn thạc sĩ cân xứng với yêu ước của vị trí câu hỏi làm tuyển chọn dụng thì thừa kế 85% nút lương bậc 2 của ngạch tuyển chọn dụng; trường đúng theo người tập sự có trình độ tiến sĩ cân xứng với yêu ước của vị trí bài toán làm tuyển chọn dụng thì được hưởng 85% nút lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo hình thức của pháp luật.

Xem thêm: Việt Vị Nghĩa Là Gì - Lỗi Việt Vị Trong Bóng Đá

2. Người cộng sự được tận hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển chọn dụng tương ứng với chuyên môn đào tạo công cụ tại khoản 1 Điều này trong các trường thích hợp sau:a) làm việc ở vùng gồm điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội đặc biệt khó khăn;b) làm việc trong các ngành, nghề ô nhiễm nguy hiểm;c) hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sĩ quan lại quân đội, sĩ quan lại công an, quân nhân bài bản phục viên, tín đồ làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học tập viên giỏi nghiệp huấn luyện sĩ quan tiền dự bị, xuất sắc nghiệp đào tạo lãnh đạo trưởng Ban chỉ huy quân sự cung cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan lại dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan tiền dự bị, nhóm viên tuổi teen xung phong, đội viên trí thức trẻ tự nguyện tham gia trở nên tân tiến nông thôn, miền núi từ đầy đủ 24 tháng trở lên đã dứt nhiệm vụ.3. Thời hạn tập sự không được xem vào thời gian xét nâng bậc lương.

Như vậy, trong thời hạn tập sự của công chức thì công chức thừa kế những chính sách chính sách nêu trên.

gặp mặt trực tuyến Ý kiến sum họp Công nhân hỏi - Công đoàn trả lời Văn phòng điện tử TLĐ làm chủ đoàn viên
*
*
*

Bảng lương và phụ cấp cho của cán bộ, công chức các loại C năm nay được tính thế nào khi chưa tănglương cơ sởdo tác động của dịch COVID-19. Vậy hiểu cụ nào về công chức các loại C và bảng lương được xem ra sao?


Công chức một số loại C bao gồm những ngạchcông chức
C1, C2, C3.

Theo đó, nhóm C1 gồm: thủ quỹ kho bạc, ngân hàng; kiểm ngân viên; nhân viên hải quan; kiểm lâm viên sơ cấp; thủ kho bảo vệ nhóm I; khủ kho bảo vệ nhóm II; bảo vệ, tuần tra canh gác; nhân viên bảo đảm kho dự trữ.

Ngạch công chức C2 gồm: thủ quỹ cơ quan, 1-1 vị; nhân viên thuế.

Ngạch công chức C3 gồm: ngạch kế toán viên sơ cấp.