Chi phí khấu hao là gì ? các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

-

Việc khấu hao tài sản cố định là trong những vấn đề vồ cập lớn của doanh nghiệp. Bởi bài toán lựa chọn phương pháp khấu hao và thời gian khấu hao sẽ sở hữu tác đụng trực tiếp đến túi tiền trong kỳ của khách hàng đó. Làm cố nào nhằm phân bổ ngân sách này một bí quyết hợp lý? nội dung bài viết này, Đại lý thuế Việt An xin được trân trọng thân tặng Quý quý khách hàng một số tin tức hữu ích liên quan. Cụ thể như sau:

Căn cứ pháp lý

Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của cỗ tài chính;Thông bốn 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính;

Khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định: Là việc đo lường và tính toán và phân bổ một giải pháp có hệ thống nguyên giá bán của tài sản cố định và thắt chặt vào giá cả sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của gia tài cố định.

Bạn đang xem: Chi phí khấu hao là gì

Khấu hao tài sản cố định liên quan đến việc hao mòn tài sản, đó là việc giảm dần dần về giá trị và giá trị áp dụng do gia nhập vào quá trình sản xuất khiếp doanh, bởi hao mòn tự nhiên hoặc do văn minh khoa học tập công nghệ.

Thời gian khấu hao tài sản cố định

Thời gian khấu hao gia tài cố định: Là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp triển khai việc trích khấu hao tài sản cố định để thu hồi vốn đầu tư tài sản núm định.

Mục đích khấu hao gia tài cố định

Việc khấu hao tài sản thắt chặt và cố định có mục tiêu tái sinh sản lại khoản đầu tư sản xuất mở rộng hoặc tiếp tế giản đơn tài sản cố định. Phần cực hiếm hao mòn sẽ được bàn giao vào giá trị của thành phầm sẽ được xem là một nhân tố của chi tiêu sản xuất được thể hiện dưới bề ngoài gọi là tiền khấu hao gia sản cố định.

Khi thành phầm được tiêu thụ, chi phí khấu hao sẽ được tích lũy thành quỹ khấu hao thắt chặt và cố định cho doanh nghiệp. Quỹ này rất quan trọng trong các chuyển động sản xuất hoặc mở rộng những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty cũng rất có thể sử dụng tiền quỹ này vào các mục đích vốn kinh doanh của mình.

Lưu ý: đo lường và tính toán khấu hao tài sản cố định cần tương xứng với cực hiếm hao mòn của tài sản và bảo đảm vốn cực hiếm đầu tư lúc đầu được tịch thu đầy đủ.

Nguyên tắc trích khấu hao gia sản cố định

Tất cả TSCĐ hiện nay có của người sử dụng đều nên trích khấu hao, trừ phần nhiều TSCĐ sau đây:

TSCĐ đang khấu hao hết giá bán trị mà lại vẫn đang sử dụng vào vận động sản xuất khiếp doanh.TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.TSCĐ khác vì doanh nghiệp cai quản mà ko thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ mướn tài chính).TSCĐ không được quản ngại lý, theo dõi, hạch toán vào sổ sách kế toán tài chính của doanh nghiệp.TSCĐ thực hiện trong các vận động phúc lợi ship hàng người lao động của người tiêu dùng (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động thao tác tại doanh nghiệp lớn như: công ty nghỉ thân ca, nhà ăn giữa ca, nhà cầm cố quần áo, đơn vị vệ sinh, bể cất nước sạch, nhà nhằm xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa trị bệnh, xe chuyển đón fan lao động, đại lý đào tạo, dạy nghề, công ty ở cho tất cả những người lao động bởi vì doanh nghiệp đầu tư chi tiêu xây dựng).TSCĐ từ nguồn viện trợ không trả lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho khách hàng để giao hàng công tác nghiên cứu khoa học.TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền áp dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền áp dụng đất lâu bền hơn hợp pháp.Các tài sản thắt chặt và cố định loại 6 được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông bốn này không hẳn trích khấu hao, chỉ mở sổ cụ thể theo dõi cực hiếm hao mòn thường niên của từng tài sản và không được ghi giảm nguồn chi phí hình thành tài sản.

– những khoản túi tiền khấu hao tài sản thắt chặt và cố định được tính vào giá thành hợp lý lúc tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo qui định tại các văn phiên bản pháp qui định về thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Trường thích hợp TSCĐ thực hiện trong các vận động phúc lợi phục vụ cho tất cả những người lao động của khách hàng quy định trên khoản 1 Điều 9 Thông tư này còn có tham gia vận động sản xuất sale thì doanh nghiệp địa thế căn cứ vào thời hạn và đặc thù sử dụng những tài sản thắt chặt và cố định này để tiến hành tính cùng trích khấu hao vào ngân sách chi tiêu kinh doanh của bạn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản ngại lý.

– TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất, bị hư hỏng mà thiết yếu sửa chữa, khắc phục được, doanh nghiệp khẳng định nguyên nhân, nhiệm vụ bồi hay của tập thể, cá nhân gây ra. Chênh lệch giữa giá bán trị còn lại của tài sản với tiền bồi hoàn của tổ chức, cá thể gây ra, tiền đền bù của cơ quan bảo đảm và giá trị thu hồi được (nếu có), doanh nghiệp sử dụng Quỹ dự phòng tài bao gồm để bù đắp. Trường thích hợp Quỹ dự phòng tài chủ yếu không đủ bù đắp, thì phần chênh lệch thiếu doanh nghiệp được tính vào chi tiêu hợp lý của người sử dụng khi xác định thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp cho mướn TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ mang đến thuê.

– công ty lớn thuê TSCĐ theo bề ngoài thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ mướn tài chính) đề xuất trích khấu hao TSCĐ đi mướn như TSCĐ trực thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo cách thức hiện hành. Trường thích hợp ngay trên thời điểm mở màn thuê tài sản, doanh nghiệp lớn thuê TSCĐ thuê tài chính cam đoan không download lại gia tài thuê trong hòa hợp đồng mướn tài chính, thì doanh nghiệp lớn đi mướn được trích khấu hao TSCĐ mướn tài bao gồm theo thời hạn mướn trong hợp đồng.

– trường hợp reviews lại giá trị TSCĐ đã mất khấu hao để góp vốn, điều chuyển khi chia tách, thích hợp nhất, sáp nhập thì các TSCĐ này nên được các tổ chức định giá bài bản xác định vị trị cơ mà không thấp hơn 20% nguyên giá gia sản đó. Thời điểm trích khấu hao đối với những tài sản này là thời gian doanh nghiệp xác định nhận chuyển nhượng bàn giao đưa gia tài vào thực hiện và thời hạn trích khấu hao từ 3 cho 5 năm. Thời gian rõ ràng do doanh nghiệp đưa ra quyết định nhưng phải thông báo với cơ quan thuế trước lúc thực hiện.

– Đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thời gian trích khấu hao của những TSCĐ nói bên trên là thời khắc doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận đăng ký marketing chuyển thành doanh nghiệp cổ phần.

– các doanh nghiệp 100% vốn bên nước thực hiện khẳng định giá trị doanh nghiệp để cp hoá theo phương thức dòng tiền khuyến mãi (DCF) thì phần chênh lệch tăng của vốn đơn vị nước giữa giá chỉ trị thực tiễn và giá trị ghi trên sổ sách kế toán không được ghi nhấn là TSCĐ vô hình và được phân bổ dần vào chi tiêu sản xuất sale trong kỳ nhưng mà thời gian không quá 10 năm. Thời điểm bước đầu phân vấp ngã vào túi tiền là thời khắc doanh nghiệp chấp thuận chuyển thành công ty cổ phần (có giấy ghi nhận đăng cam kết kinh doanh).

– vấn đề trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp triển khai hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo công cụ hiện hành về chính sách kế toán doanh nghiệp.

– Đối với các công trình chế tạo cơ phiên bản hoàn thành đưa vào sử dụng, công ty lớn đã hạch toán tăng TSCĐ theo giá chỉ tạm tính vì chưng chưa tiến hành quyết toán. Lúc quyết toán dự án công trình xây dựng cơ bản hoàn thành gồm sự chênh lệch giữa quý giá tạm tính và quý hiếm quyết toán, doanh nghiệp lớn phải kiểm soát và điều chỉnh lại nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt theo giá trị quyết toán đã làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Doanh nghiệp chưa phải điều chỉnh lại mức chi tiêu khấu hao đã trích kể từ thời điểm tài sản cố định hoàn thành, bàn giao đưa vào thực hiện đến thời gian quyết toán được phê duyệt. Ngân sách khấu hao sau thời khắc quyết toán được khẳng định trên cơ sở lấy giá trị quyết toán tài sản thắt chặt và cố định được phê để ý trừ (-) số đang trích khấu hao đến thời khắc phê chú tâm quyết toán tài sản cố định và thắt chặt chia (:) thời hạn trích khấu hao còn sót lại của tài sản thắt chặt và cố định theo quy định.

– Đối với các tài sản thắt chặt và cố định doanh nghiệp đang theo dõi, cai quản và trích khấu hao theo Thông bốn số 203/2009/TT-BTC nay cảm thấy không được tiêu chuẩn chỉnh về nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định theo biện pháp tại Điều 2 của Thông bốn này thì cực hiếm còn lại của những tài sản này được phân bổ vào ngân sách chi tiêu sản xuất marketing của doanh nghiệp, thời hạn phân bổ không thật 3 năm kể từ ngày có hiệu lực hiện hành thi hành của Thông bốn này.

Cách xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

– Đối cùng với tài sản thắt chặt và cố định còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải địa thế căn cứ vào khung thời hạn trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này để khẳng định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

– Đối cùng với tài sản cố định và thắt chặt đã qua sử dụng, thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt được xác định như sau:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ=

Giá trị hợp lí của TSCĐx

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác minh theo Phụ lục 1 (ban hành đương nhiên Thông tứ này)
Giá bán của TSCĐ thuộc loại bắt đầu 100%

(hoặc của TSCĐ tương tự trên thị trường)

Trong đó: giá trị phù hợp của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tiễn (trong trường hợp tải bán, trao đổi), giá bán trị còn sót lại của TSCĐ hoặc quý hiếm theo reviews của tổ chức có tác dụng thẩm định giá (trong trường đúng theo được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển mang đến ) và các trường thích hợp khác.

Cách xác định thời gian trích khấu hao tài sản thắt chặt và cố định vô hình

– doanh nghiệp tự xác minh thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không thật 20 năm.

– Đối cùng với TSCĐ vô hình dung là giá trị quyền thực hiện đất gồm thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời hạn được phép áp dụng đất của doanh nghiệp.

– Đối với TSCĐ vô hình dung là quyền tác giả, quyền thiết lập trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo lãnh theo giải pháp (không được xem thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm).

Xem thêm: +4 Cách Kiểm Tra Dung Lượng 3G Mobifone Chuẩn Không Cần Chỉnh

Các phương pháp trích khấu hao gia sản cố định

Phương pháp khấu hao mặt đường thẳng.Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần tất cả điều chỉnh.Phương pháp khấu hao theo số lượng, cân nặng sản phẩm.

Căn cứ khả năng đáp ứng nhu cầu các điều kiện áp dụng hình thức cho từng cách thức trích khấu hao gia tài cố định, công ty được chọn lựa các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng các loại tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp:

Phương pháp khấu hao mặt đường thẳng

– Đây là phương pháp trích khấu hao theo mức tính bình ổn từng năm vào túi tiền sản xuất ghê doanh của khách hàng của tài sản cố định và thắt chặt tham gia vào chuyển động kinh doanh.

– Doanh nghiệp vận động có công dụng kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần nấc khấu hao khẳng định theo phương thức đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

– Tài sản cố định tham gia vào vận động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là đồ vật móc, thiết bị; dụng cụ thao tác làm việc đo lường, thí nghiệm; máy và phương tiện đi lại vận tải; cách thức quản lý; súc vật, sân vườn cây thọ năm.

– Khi triển khai trích khấu hao nhanh, công ty lớn phải bảo đảm an toàn kinh doanh gồm lãi. Ngôi trường hợp công ty trích khấu hao cấp tốc vượt gấp đôi mức pháp luật tại khung thời hạn sử dụng tài sản thắt chặt và cố định nêu trên Phụ lục 1 dĩ nhiên Thông bốn này, thì phần trích quá mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được xem vào chi phí hợp lý lúc tính thuế các khoản thu nhập trong kỳ.

Phương pháp khấu hao theo số dư sút dần có điều chỉnh

– cách thức khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng so với các công ty lớn thuộc các lĩnh vực có technology đòi hỏi đề xuất thay đổi, cách tân và phát triển nhanh.

– TSCĐ thâm nhập vào vận động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thỏa mãn đồng thời các điều khiếu nại sau:

Là gia tài cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);Là những loại máy móc, thiết bị; dụng cụ thao tác làm việc đo lường, thí nghiệm.

Phương pháp khấu hao theo số lượng, trọng lượng sản phẩm

– Tài sản cố định và thắt chặt tham gia vào vận động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là những loại thiết bị móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời những điều khiếu nại sau:

Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;Xác định được toàn bô lượng, khối lượng sản phẩm cung cấp theo công suất thi công của tài sản cố định;Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp rộng 100% công suất thiết kế.

Một số chú ý cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp từ bỏ quyết định cách thức trích khấu hao, thời hạn trích khấu hao TSCĐ theo cơ chế tại Thông tứ này và thông tin với cơ sở thuế trực tiếp làm chủ trước khi bước đầu thực hiện.Phương pháp trích khấu hao vận dụng cho từng TSCĐ mà lại doanh nghiệp đã chọn lựa và thông tin cho cơ sở thuế trực tiếp làm chủ phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ.Trường hợp đặc trưng cần đổi khác phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp bắt buộc giải trình rõ sự chuyển đổi về cách thức sử dụng TSCĐ nhằm đem lại công dụng kinh tế mang đến doanh nghiệp. – từng tài sản cố định và thắt chặt chỉ được phép biến hóa một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng với phải thông tin bằng văn phiên bản cho cơ sở thuế thống trị trực tiếp.

Trên phía trên là nội dung bài viết chia sẻ của Đại lý thuế Việt An về những quy định tương quan đến khấu hao gia tài cố định. Quý người tiêu dùng nếu có nhu cầu sử dụng các dịch vụ kế toán thuế của shop chúng tôi xin vui lòng tương tác Việt An nhằm được cung ứng và hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Khấu hao là một trong những thuật ngữ thân quen trong kế toán. Nó giám sát và đo lường mức độ hao mòn của sản phẩm nhằm mục tiêu giúp nhà cai quản kiểm soát xuất sắc hơn các tài sản nắm định. Cho dù vậy, có không ít người vẫn chưa nắm vững thuật ngữ này. Vậy khấu hao là gì? Nó được tính như thế nào và có ý nghĩa sâu sắc ra sao? Hãy cùng thptnamdan2.edu.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Khấu hao là gì?

Khấu hao là gì?

Tài sản sau một thời gian mua mới sẽ không còn thể duy trì giá trị như cơ hội ban đầu. Trong quy trình này, dù được dùng hay không, nó vẫn sẽ bị cũ, bị hỏng,… Đây được gọi là sự hao mòn. Khấu hao là một phương thức kế toán nhằm mục tiêu định giá, phân bổ một bí quyết có hệ thống những gia sản hao mòn này.

Khấu hao thường được xem dựa vào ngân sách chi tiêu sản xuất sale và thời gian sử dụng tài sản. Các tài sản thắt chặt và cố định thường được xem vào khấu hao gồm những: máy móc, sản phẩm công nghệ văn phòng, vật dụng sản xuất,…

Ý nghĩa của khấu hao là gì?

Ý nghĩa gớm tế

Việc tài sản cố định và thắt chặt bị hao mòn là điều khó tránh khỏi trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, rất cạnh tranh để thống kê giám sát một cách cụ thể mức độ hao mòn này. Điều này dẫn đến sự khó khăn trong bài toán định giá cả lại hoặc theo dõi những tài sản vắt định.

Trích khấu hao tài sản thắt chặt và cố định là một cách thức hiệu quả xử lý vấn đề này. Hình thức trích khấu hao để giúp doanh nghiệp phản ánh quý hiếm thực còn lại của tài sản. Phần khấu hao này sẽ được tính vào chi phí doanh nghiệp, khiến lợi nhuận ròng bị giảm đi.

Ý nghĩa tài chính

Khấu hao là phần lượng hóa cực hiếm hao mòn của gia tài bằng tiền. Nó được xem vào giá cả nên thường cũng khá được cộng vào giá bán sản phẩm. Sau khoản thời gian bán, phần tiền này sẽ được giữ lại để lập phải quỹ khấu hao của doanh nghiệp

Phương pháp tính khấu hao là gì?

Sau lúc đã hiểu rõ khấu hao là gì và ý nghĩa sâu sắc của khấu hao, hãy coi có các cách tính khấu hao nào nhé. Hiện nay, bao gồm 3 phương thức tính khấu hao phổ biến nhất. Chúng bao gồm: khấu hao đường thẳng, khấu hao số dư giảm dần cùng khấu hao theo khối lượng sản phẩm.

Khấu hao con đường thẳng (khấu hao tuyến tính)

Khấu hao theo phương thức đường trực tiếp là bí quyết cơ bạn dạng nhất để ghi dìm khấu hao. Bằng cách này, chi tiêu khấu hao được ghi nhận bằng nhau cho những năm dựa vào giá trị của nó.

Công thức tính khấu hao mặt đường thẳng là:

Chi phí khấu hao thường niên = Nguyên giá gia tài cố định/thời gian khấu hao

Giả sử rằng một công ty mua một dây chuyền sản xuất với giá thành là giá 50 triệu đồng. Giá bán trị còn lại của dây chuyền sản xuất là 10 triệu. Thời hạn công ty sử dụng dây chuyền sản xuất này là 5 năm. Dựa trên những giả định này, giá trị rất có thể khấu hao của dây chuyền là 40 triệu.

Vậy chi phí khấu hao thường niên của dây chuyền sản xuất sẽ là: 40/5 = 8 triệu. Xác suất khấu hao trong trường thích hợp này khớp ứng bằng 20%.

*
Khấu hao theo mặt đường thẳng là cách thức tính khấu hao thông dụng nhất

Khấu hao theo số dư giảm dần

Phương pháp số dư sút dần là một cách thức thường được áp dụng cho các ngành nghề gồm tốc độ đổi mới nhanh. Ví dụ như công nghệ, thiết bị,…

Công thức tính của phương thức này như sau:

Chi phí tổn khấu hao hàng năm = Nguyên giá gia tài tại năm tính khấu hao x tỷ lệ khấu hao

Giá trị ghi sổ của gia sản thường cao hơn nữa trong khoảng thời gian đầu và sút dần vào những năm sau đó. Vì chưng vậy, giá cả khấu hao của tài sản cũng sẽ cao rộng trong thời hạn đầy và bớt dẫn mỗi năm.

Lấy lấy ví dụ theo cách thức đường thẳng phía trên, dây chuyền sản xuất sản xuất có mức giá 50 triệu đồng. Quý hiếm còn lại dự tính là 10 triệu, thời gian sử dụng 5 năm với khấu hao ở tại mức 20%/ năm. Dịp này, khấu hao hàng năm của dây chuyền sẽ là:

Năm đầu: 40 x 20% = 8 triệu
Năm sản phẩm công nghệ 2: (40 – 8) x 20% = 6.4 triệu
Năm lắp thêm 3: (40 – 8 – 6.4) x 20% = 5.12 triệu…………..

Khấu hao theo cân nặng của sản phẩm

Phương pháp này hay được áp dụng với các thiết bị thâm nhập trực tiếp vào quá trình sản xuất. Khấu hao của tài sản cố định trong trường hòa hợp này được tính dựa vào năng suất của tài sản. Nếu thiết bị cấp dưỡng được càng nhiều sản phẩm thì giá cả khấu hao càng mập và ngược lại.

Công thức tính khấu hao của cách thức này như sau:

Mức trích khấu hao hồi tháng của tài sản thắt chặt và cố định = lượng hàng hóa được sản xuất hồi tháng x Khấu hao vừa đủ của một đơn vị sản phẩm

Theo đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính của một đối kháng vị sản phẩm = Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt / sản lượng theo năng suất thiết kế.

Ví dụ: công ty A sở hữu một máy thêm ráp tự động hóa với giá 300 triệu. Sản lượng hiệu suất thống kê của máy rất có thể lắp được 500.000 sản phẩm. Cho thấy thêm sản lượng thực tế trong tháng 12 là 5.000 sản phẩm. Tính khấu hao hồi tháng 12 của máy?

Ta bao gồm khấu hao trung bình cho một sản phẩm là: 300.000.000/500.000 = 600đ

Vậy nấc trích khấu hao hồi tháng 12 của dòng sản phẩm là: 5000 x 600 = 3.000.000đ

Kết luận

Trên đây là những share của thptnamdan2.edu.vn về khấu hao là gì, chân thành và ý nghĩa và phương pháp tính khấu hao. ý muốn rằng bài viết đã cung cấp cho các bạn những tin tức thật hữu ích. Để đọc thêm những kiến thức và kỹ năng tài chủ yếu – đầu tư và chứng khoán thú vị, hãy gạnh thăm thptnamdan2.edu.vn liên tiếp nhé!