Câu Điều Kiện: Công Thức, Cách Chuyển Câu Điều Kiện Trong Tiếng Anh

-
Câu điều kiện (conditional sentences) là câu phức, được sử dụng để suy đoán về đông đảo gì hoàn toàn có thể xảy ra, hoặc phần lớn gì hoàn toàn có thể đã xẩy ra và rất nhiều gì bọn họ mong ý muốn sẽ xảy ra.

Bạn đang xem: Cách chuyển câu điều kiện

Đặt câu cùng với câu điều kiện là một trong những trong những cấu trúc được sử dụng hàng ngày trong giao tiếp, trong số cuộc truyện trò tiếng Anh cùng cả trong các bài thi trung học thêm của thí sinh. Vày thế, trong nội dung bài viết dưới đây, tác giả sẽ cung cấp cho người học một cái nhìn tổng quan tiền về cách tất cả các điều kiện hoạt động, và giải pháp viết lại những câu điều kiện bởi những cấu tạo khác.

Key takeaways

Câu điều kiện luôn luôn có nhì phần, một trong những phần bắt đầu bằng mệnh đề ‘if’ để miêu tả tình huống rất có thể xảy ra và phần sản phẩm hai là mệnh đề chủ yếu mô tả hậu quả.

Cấu trúc viết lại câu đk If

Viết lại câu bằng bằng phương pháp đảo ngữ

Câu điều kiện loại 1: Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/should/can … + V (infinitive)

Câu đk loại 2: Were + S1 + (not) + khổng lồ V (nguyên mẫu), S2 + would/might/could … + V (infinitive)

Câu đk loại 3: Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Câu đk hỗn hợp: Had + S1 + (not) + past participle + O, S2 + would/might/could + V (infinitive)

Viết lại câu điều kiện với Unless: Unless = If... Not (nếu… không…)

Viết lại câu đk với Otherwise: Otherwise = If you don’t (Nếu không bạn sẽ….)

Viết lại câu đk với ý nghĩa sâu sắc “Nếu ko có” hoặc “Nếu không vì”

Without + danh từ

But for + danh từ

So, That’s why, Because

Tổng quan tiền về câu điều kiện

Một câu điều kiện được dựa trên từ "If". Câu điều kiện luôn có nhì phần: - 1 phần bắt đầu bằng mệnh đề ‘if’ để biểu lộ tình huống rất có thể xảy ra cùng phần thiết bị hai thể hiện hậu quả.

– Mệnh đề nêu đk (mệnh đề IF): biểu thị tình huống có thể xảy ra.

– Mệnh đề chính: biểu lộ hậu quả.

Ví dụ:

*

Cấu trúc viết lại câu đk If

Viết lại câu bằng bằng phương pháp đảo ngữ

Đảo ngữ là hiệ tượng mà fan viết sẽ hòn đảo vị trí thường thì của công ty ngữ và đụng từ trong câu nhằm mục tiêu nhấn mạnh ý nghĩa của câu đó. Đảo ngữ trong câu đk được ra mắt với câu đk loại 1, câu điều kiện loại 2, câu đk loại 3 cùng câu điều kiện hỗn hợp.

Câu đk loại 1

Khi đảo ngữ câu đk loại 1, ý nghĩa sâu sắc của câu sẽ trình bày sự lịch sự, cùng trang nhã hơn, quan trọng được dùng khi đưa ra cần thiết hoặc nhờ vả đối phương. Câu đk loại 1 được áp dụng để mô tả một việc có thể xảy ra trong bây giờ hoặc tương lai.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

Động tự thường:

If + S1 + V (thì lúc này đơn), S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)

Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/should/can … + V (infinitive)

Động từ to lớn be:

If + S1 + am/ is/ are (not) + adjective/ noun phrase, S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)

Should + S1 + (not) + be + adjective/ noun phrase, S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)

If you decide to lớn sell that book, I will be glad to buy it immediately.

Dịch: nếu khách hàng quyết định chào bán cuốn sách đó, tôi sẽ rất vui để sở hữ nó ngay lập tức.

If the government protects the tigers, they will not become extinct.

Dịch: Nếu chính phủ bảo đảm loài hổ, chúng sẽ không xẩy ra tuyệt chủng.

If you are late today, our teacher will get mad.

Dịch: Nếu bây giờ bạn trễ học, thầy giáo của chúng ta sẽ nổi giận.

=> Should you decide lớn sell that book, I will be glad khổng lồ buy it immediately.=> Should the government protect the tigers, they will not become extinct.

=> Should you be late today, our teacher will get mad.

Câu đk loại 2

Khi hòn đảo ngữ câu đk loại 2, ý nghĩa sâu sắc của câu sẽ đôi lúc thể hiện sự tiếc nuối, và rất bổ ích khi bạn nói mong đưa ra lời khuyên nhủ một biện pháp lịch sự, làm sút tính áp đặt. Câu điều kiện loại 2 biểu thị một việc không thể tất cả thật ở hiện tại tại.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

Động từ thường:

If + S1 + V (thì thừa khứ đơn), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Were + S1 + (not) + khổng lồ V (nguyên mẫu), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Động trường đoản cú tobe:

If + S1 + were (not), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Lưu ý: nếu như là khổng lồ be thì chỉ dùng were

Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

If I were her, I would not work for that company.

Dịch: Tôi đã không làm việc cho công ty đó, nếu như tôi là cô ta.

If it rained right now, it would be so good.

Dịch: Nếu bây chừ trời nhưng mưa, thì giỏi quá.

=> Were I her, I would not work for that company.

=> Were it to rain right now, it would be so good.

*

Câu điều kiện loại 3

Khi hòn đảo ngữ câu đk loại 3, ý nghĩa của câu sẽ nhấn mạnh ý sinh hoạt mệnh đề If. Câu đk loại 3 biểu thị một việc không thể bao gồm thật ở quá khứ.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

Động trường đoản cú thường:

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Động từ lớn be:

If + S1 + had (not) been + adj/Noun phrase, S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Had + S1 + (not) + been + adj/Noun phrase, S2 + would/might/could … + have + past participle.

If he hadn’t been busy yesterday, he would have come lớn the party.

Dịch: Nếu trong ngày hôm qua anh ấy ko bận thì anh ấy đang đến tham dự các buổi lễ hội rồi.

If I hadn"t woken up late that morning, I wouldn"t have been late for school.

Dịch: nếu như sáng hôm đó tôi ko dậy trễ, thì tôi đang không đi học trễ.

=> Had he not been busy yesterday, he would have been come to the party

=> Had I not woken up late that morning, I wouldn"t have been late for school.

Câu đk hỗn hợp

Khi đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp, ý nghĩa của câu sẽ nhấn mạnh vấn đề sự tiếc nuối nuối về một hành vi trong quá khứ nhưng tác dụng còn ảnh hưởng đến hiện nay tại. Thông thường, mệnh đề “if” tương tự câu đk loại 3 với mệnh đề chính giống câu đk loại 2.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could… + V (nguyên mẫu)

Had + S1 + (not) + past participle + O, S2 + would/might/could + V (nguyên mẫu)

If Jane had done the revision carefully yesterday, she wouldn’t get a low mark now.

Dịch: trường hợp Jane sẽ ôn tập cảnh giác vào ngày hôm qua, thì bây chừ cô ấy sẽ không trở nên điểm thấp.

→ Mệnh đề if loại 3 (đảo ngữ) – mệnh đề chủ yếu loại 2.

=> Had Jane done the revision carefully yesterday, she wouldn’t get a low mark now.

Viết lại câu đk với “Unless”

Unless được áp dụng thay If… not trong toàn bộ các loại câu điều kiện.

Cấu trúc: Unless = If... Not (nếu… không…)

Ví dụ:

If that kid doesn’t stop annoying me, I may not let him play in my room.

=> Unless that kid stops annoying me, I may not let him play in my room.

Dịch: nếu như đứa trẻ kia không (Trừ khi đứa trẻ con đó) xong làm phiền tôi, thì tôi rất có thể không để nó chơi trong phòng của tôi.

If my hometown didn’t improve transportation system, there would not be many tourists.

=> Unless my hometown improved transportation system, there would not be many tourists.

Dịch: Nếu quê hương tôi không (Trừ khi quê hương tôi) nâng cao hệ thống giao thông, thì nó đang không có khá nhiều khách du lịch.

Viết lại câu điều kiện với Otherwise (nếu không …..thì)

Otherwise thường xuyên được sử dụng như là “If you don’t”, và sau Otherwise + S + V

Ví dụ:

If you vày not apply sun cream, your body will get sunburnt.

=> You should apply sun cream otherwise your body toàn thân will get sunburnt.

Dịch: chúng ta nên thoa kem chống nắng, nếu như không, cơ thể các bạn sẽ bị cháy nắng.

Viết lại câu điều kiện với ý nghĩa “Nếu không có” hoặc “Nếu ko vì”

Without

Người học thực hiện “Without” trong trường hợp giả định công dụng sẽ chuyển đổi như gắng nào nếu mệnh đề đk diễn ra. Lưu ý Without + danh từ.

Ví dụ:

If the groom were not present, the wedding could not be held.

=> Without the groom’s presence, the wedding could not be held.

Xem thêm: Cách Xóa Chữ Vàng Trong Proshow Gold, Made As An Evaluation Of Proshow

Dịch: Nếu không tồn tại sự hiện diện của chú rể, đám cưới không thể được tổ chức.

But for

Người học hoàn toàn có thể sử dụng “but for” khi ao ước thể hiện sự biết ơn, hoặc nhấn mạnh tầm đặc trưng của vế điều kiện. (chỉ sử dụng với câu đk loại 2 & 3)

Ví dụ:

If it weren’t for his help, I couldn’t use my computer.

=> But for his help, I couldn’t use my computer.

Dịch: Nếu không có sự giúp sức của anh ấy, tôi đang không thể áp dụng máy tính.

Viết lại câu đk với “so, that’s why, because”

Người học gồm thể biến hóa các câu ghép nối nhau do liên từ bỏ “so, that’s why, because” về những câu điều kiện.

Lưu ý:

Nếu câu có because thì tín đồ học bỏ because, nắm từ “if” vào ngay địa điểm từ “because”.

Nếu câu bao gồm so/that’s why thì bỏ so/that’s why, thêm tự “if” vào vế ngược lại.

Đổi thể của mệnh đề trong câu, từ khẳng định => bao phủ định hoặc bao phủ định => khẳng định.

Nếu cồn từ trong câu có chứa liên trường đoản cú là sau này đơn, thì người học cần sử dụng câu điều kiện loại 1.

Nếu cồn từ vào câu bao gồm chứa liên từ bỏ là bây giờ đơn, thì fan học sử dụng câu đk loại 2.

Nếu động từ trong câu tất cả chứa liên từ bỏ là vượt khứ đơn, thì tín đồ học sử dụng câu đk loại 3.

Ví dụ:

He didn’t get a promotion because he didn’t reach the assigned target.

=> He could have gotten a promotion if he had reached the assigned target.

Dịch: (Anh ta rất có thể được thăng chức giả dụ anh ta đạt tiêu chuẩn được giao.)

Lucy doesn’t finish her homework, so her mother let her stay at home.

=> If Lucy finished her homework, her mother wouldn’t let her stay at home.

Dịch: (Nếu Lucy kết thúc bài tập về nhà, bà mẹ cô sẽ không còn để cô sinh hoạt nhà.)

Luyện tập

Bài 1: Sử dụng cấu tạo đảo ngữ nhằm viết lại các câu sau.

1.If you see John, please give him my best regards.

2. If you were to earn a huge salary, what would you vày with the money?

3. If he hadn’t squandered all his savings, he wouldn’t be poor now.

4. If she were to lớn get wind of the situation, she would definitely be devastated.

5. If you need assistance, please let us know.

6. If he is accepted for the job, he will go out và celebrate.

7. If I hadn’t chosen lớn learn English, I wouldn’t be doing this exercise right now.

8. If it had been so strange, I would have remembered it.

9. If I were in your shoes, I would tell her the truth.

10. If he were promoted, his salary would double.

Bài 2: Viết lại những câu dưới đây

1. Jack woke up late so he missed the bus. (Đổi qua If)

2. My mother’s health improves because she exercises daily. (Đổi qua If)

3. The cinema ticket is expensive, that’s why I don’t buy it. (Đổi qua If)

4. We can win the championship if we avoid bad injuries. (Đổi qua Without)

5. You should hurry up if you don’t want to lớn miss the train. (Đổi qua Otherwise)

6. If she had her máy tính with her, she would e-mail me. (Đổi qua đảo ngữ If)

7. But for his advice, I couldn’t solve this math problem. (Đổi qua If)

8. If she has a temperature, she will see the doctor. (Đổi qua hòn đảo ngữ If)

9. If you don’t want your parents lớn be angry, you must go home before 10 pm. (Đổi qua Otherwise)

10. We couldn’t wash all our clothes within a few minutes if we didn’t have this washing machine. (Đổi qua Without)

Đáp án

Bài 1:

1. Should you see John, please give him my best regards.

2. Were you to earn a huge salary, what would you vì with the money?

3. Had he not squandered all his savings, he wouldn’t be poor now.

4. Were she to get wind of the situation, she would definitely be devastated.

5. Should you need assistance, please let us know.

6. Should he be accepted for the job, he will go out and celebrate.

7. Had I not chosen lớn learn English, I wouldn’t be doing this exercise right now.

8. Had it been so strange, I would have remembered it.

9. Were I in your shoes, I would tell her the truth.

10. Were he to be promoted, his salary would double

Bài 2:

1. If Jack hadn’t woken up late, he wouldn’t have missed the bus.

2. If my mother didn’t exercise daily, her health couldn’t improve.

3. If the cinema ticket were not expensive, I would buy it.

4. We can win the championship without bad injuries.

5. You must hurry up otherwise we will miss the train.

6. Should she have her máy tính with her, she would thư điện tử me.

7. If it weren’t for his advice, I couldn’t solve this math problem.

8. Should she have a temperature, she will see the doctor.

9. You must go trang chủ before 10 pm otherwise your parents will be angry.

10. We couldn’t wash all our clothes within a few minutes without this washing machine.

Tổng kết

Thông qua nội dung bài viết phía trên, bạn học có thể thấy các cấu tạo câu viết lại câu điều kiện rất có ích và nhiều dạng. Vì thế, tác giả mong muốn các khuyên bảo và cách áp dụng đã được nêu trong nội dung bài viết trên sẽ giúp người học áp dụng được cấu trúc ngữ pháp viết lại câu điều kiện một cách kết quả nhất.Ngoài ra, người học tất cả thể tham khảo thêm các khoá học IELTS và TOEIC trên Anh Ngữ ZIM.

Tài liệu tham khảo

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/if

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/conditionals-other-expressions-unless-should-as-long-as

Câu điều kiện là một cấu tạo ngữ pháp được thực hiện rất phổ cập trong tiếng Anh, mặc dù vẫn còn một số bạn vẫn chưa chắc chắn cách thực hiện và phân biệt những loại điều kiện. Phát âm được điều đó, thptnamdan2.edu.vn việt nam sẽ tổng hợp lý thuyết và phương pháp viết lại câu điều kiện trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này để giúp ích cho các bạn.

*

Định nghĩa câu đk trong giờ đồng hồ Anh (Conditional sentences)

Câu điều kiện được dùng để làm nêu lên một đưa thiết về một sự việc, mà sự việc đấy chỉ xảy ra khi đk được kể tới xảy ra. Câu đk gồm bao gồm 2 phần (2 mệnh đề):– Mệnh đề (MĐ) nêu đk (còn được hotline là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ giỏi mệnh đề điều kiện– Mệnh đề nêu tác dụng là mệnh đề chính. Ví dụ: If it rains – I will stay at home. MĐ điều kiện – MĐ chính (Nếu trời mưa – tôi đã ở nhà.)Hai mệnh đề làm việc trong câu điều kiện rất có thể đổi chỗ cho nhau: giả dụ mệnh đề bao gồm đứng trước thì thân hai mệnh đề không đề nghị dấu phẩy, ngược lại thì phải tất cả dấu phẩy nghỉ ngơi giữa. Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn vẫn vượt qua kỳ thi nếu như bạn học tập siêng chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn học tập siêng chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)Các nhiều loại câu điều kiện:

TypeFormsUsage
0 If + S + V (s/es), S+ V (s/es) hoặc câu mệnh lệnh
1 If + S + V (s/es), S + can/will/shall…… + Vo Điều kiện có thể xảy ra sinh sống hiẹn trên ỏ tương lai
2 If + S + V2/ Ved, S + could/ would/ should…+ Vo  Điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại
3 If + S + Had + V3/Ved, S + could/ would… + have + V3/Ved Điều kiện không có thật trong quá khứ
Điều khiếu nại kết hợp If + S + had + V3/Ved or S + would + Vo

Cách viết lại câu đk trong giờ đồng hồ Anh

1) Dạng phân chia động từ

Ở cấp độ cơ bạn dạng thông thường tín đồ ta chia một vế cho mình rồi nên chúng ta chỉ việc quan sát xem kia là nhiều loại mấy mà áp dụng công thức mang đến đúng.

Ví dụ: If I meet him, I (give) him this book.Nhìn thấy câu đề cho bên if là thì hiện tại nên ta biết đó là các loại 1 đề xuất ta chia một số loại 1: If meet him, I will give him this book.Cũng bao gồm trường phù hợp hơi cực nhọc hơn là bạn ta đã đóng ngoặc cả nhị bên. Trong trường phù hợp này trước tiên chúng ta xem sự việc có phải xẩy ra ở quá khứ không, Nếu yêu cầu thì chia loại 3, nếu không có dấu hiệu như thế nào của vượt khứ thì chúng ta phải dịch nghĩa: nếu thấy không có khả năng hoặc khó có chức năng xảy ra thì dùng loại 2, nếu có tác dụng xảy ra thì dùng một số loại 1.

Ví dụ: If he (go) there yesterday, he (meet) her.Thấy có tín hiệu của quá khứ (yesterday) cần ta chia các loại 3:If you went there yesterday, you will meet him.I (go) there if I (be) you.Không có dấu hiệu quá khứ đề nghị ta dịch nghĩa: … nếu tôi là các bạn => chuyện không thể xẩy ra nên dùng nhiều loại 2:I would go there if I were you.

2) Dạng viết lại câu dùng IF

Dạng này bạn ta sẽ mang đến 2 câu đơn lẻ hoặc nối cùng nhau bằng các chữ như: so = that’s why (vì thế), because (bởi vì)Đối cùng với dạng này nếu những em thấy:– cả 2 câu phần lớn chia thì tương lai thì dùng một số loại 1 (không lấp định)– Một mặt hiện tại, một bên tương lai / lúc này thì dùng một số loại 2 (phủ định)– Nếu tất cả quá khứ trong các số ấy thì dùng nhiều loại 3 (phủ định)– Ghi chú:– đậy định là câu bao gồm not thì chúng ta dùng không có not và ngược lại– Nếu gồm because thì để if ngay địa điểm because– Nếu gồm so, that’s why thì nhằm if ngược với vị trí của chúng.

Ví dụ: I will go there. I will buy you a cat.=> If I go there, I will buy you a cat.I can’t go out because it is sunny.=> If it weren’t sunny, I could go out. (người ta can thì mình dùng, không thay đổi will)

3) Dạng viết lại câu thay đổi từ if sang dùng unless

Unless sẽ gắng vào nơi chữ if, vứt not, vế kia giữ nguyên.

Ví dụ: If you don’t speak loudly, he won’t hear.Unless….=> Unless you speak loudly, he won’t hear.

4) Dạng viết lại câu thay đổi từ without sang cần sử dụng if

Dùng if…. Not…., bên kia không thay đổi (tùy theo nghĩa mà tất cả câu nạm thể)

Ví dụ:Without your help, I wouldn’t pass the exam. (không gồm sự góp đỡ của người sử dụng ,…)If you didn’t help, I wouldn’t pass the exam. (nếu các bạn không giúp,…)Without water, we would die. (không bao gồm nước,…)If there were no water, we would die. (nếu không có nước,..)

5) Dạng viết lại câu thay đổi từ Or, otherwise sang cần sử dụng if

Dạng này hay có kết cấu là câu bổn phận +or, otherwise + S will…Cách làm cho như sau:If you don’t (viết lại, quăng quật or, otherwise)

Ví dụ: Hurry up,or you will be late. (nhanh lên, ví như không bạn sẽ trễ)If you don’t hurry, you will be late. (nếu các bạn không cấp tốc lên,bạn đã trễ)

6) Dạng viết lại câu đổi từ But for sang sử dụng if

Dùng : if it weren’t for núm cho but for,phần sót lại giữ nguyên
Các dạng câu điều kiện ám chỉ:Provided (that), providing (that) (miễn là ) = if
In case = chống khi