CÁCH CÀI WIN7 TỪ USB TỪ A TỚI Z CỰC KỲ ĐƠN GIẢN, CÁCH CÀI WINDOWS 7 BẰNG USB, TẠO USB CÀI WIN 7

-

Chắc hẳn các bạn gặp nhiều khó khăn trong lần đầu mua win, như thế nào là đi cài đĩa, cài như vậy nào? sợ mất không còn dữ liện trong sản phẩm tính… ban đầu mình cũng thế, nhưng sau rất nhiều lần mua lại win tôi đã có tay nghề đầy mình nên lúc này mình đã hướng dẫn chúng ta cách download windows 7 bởi USB tự A cho tới Z. Phía dẫn bao hàm cả hình ảnh và đoạn phim để tất cả các chúng ta có thể dễ dàng tuân theo dù chưa biết gì về cài đặt win.


Các nội dung bài viết hứu ích liên quan

Các chú ý trước khi thực hiện

Hướng dẫn này rất có thể dài dòng, quan sát sơ qua thì thấy rắc rối, nhưng nếu bạn đọc từ bỏ từ tuân theo từng bước thì các bạn sẽ làm được mặc dù rằng chưa cài Win bao giờ. Cho nên vì vậy nếu tất cả lỗi tạo nên ở bước nào thì bạn hãy tham khảo lại hướng dẫn và thực hiện lại ở bước đó.

Ưu điểm của việc cài windows 7 bởi USB

Không buộc phải dùng đĩa phải không tốn tiền tải đĩa. Ai cũng thích điều buộc phải phải không nào